• Hana Šimečková
  • studijnioddeleni
  • 04.10.2018
  • Slezská univerzita v Opavě
  • Staženo dne 10.10.2018

Rektorské volno 9. října 2018

Při příležitosti představování kandidátů pro volbu kandidáta na funkci rektora Slezské univerzity v Opavě vyhlašuje rektor Slezské univerzity v Opavě v úterý 9. října 2018 rektorské volno.

Představení kandidátů se uskuteční od 9 hodin v Malém sále budovy OPF Karviná na Univerzitním náměstí 1934/13 v Karviné a od 13 hodin v aule budovy rektorátu, budova Na Rybníčku  626/1 v Opavě.

K umožnění účasti na představování kandidátů je v Karviné rektorské volno vyhlášeno v čase od 8 do 12 hodin a pro opavské součásti v čase od 13 do 17 hodin.

  • Petr Korviny
  • studijnioddeleni
  • 01.10.2018
  • Slezská univerzita v Opavě
  • Staženo dne 31.12.2018

Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě pořádá v rámci Edukačního centra bezplatné kurzy poradenství pro širokou veřejnost

Od října do prosince pořádá Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě v rámci Edukačního centra bezplatné kurzy poradenství pro širokou veřejnost

V říjnu proběhne setkání ve středu 10. října s odborným garantem Mgr. Jiřinou Hosákovou, Ph.D. a v pondělí 15. října s doc. PhDr. Yvettou Vrublovou, Ph.D. a Mgr. Lucií Mráčkovou. Obě akce se uskuteční v době od 15.30 do 17.30 v budově Fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14.

Z důvodu omezené kapacity míst je však potřeba se na jednotlivá poradenství předem přihlásit. Přihlášky přijímá a bližší informace vám poskytne Veronika Slováček Hagenová na e-mailu: veronika.slovacek@fvp.slu.cz či telefonu 553 684 164. Termíny dalších setkání budou v předstihu zveřejněny v Turistickém informačním centru a na webu https://www.slu.cz/fvp/cz/uoedukacnicentrum?lid=343.