• Daniel Martínek
 • hlavní
 • 12.08.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Prestižní Cena Milana Odehnala putuje na Slezskou zásluhou Dr. Armana Tursunova

Odborný asistent Výzkumného centra teoretické fyziky a astrofyziky Fyzikálního ústavu v Opavě (FÚ) RNDr. Arman Tursunov, Ph.D. získal v silné konkurenci Cenu Milana Odehnala v soutěži vědeckých prací mladých fyziků za rok 2020 České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF)! Cenu si Dr. Tursunov převezme začátkem září na 20. konferenci českých a slovenských fyziků v Praze konané na Univerzitě Karlově.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 12.08.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Spojení Komenský, Eben a Thon: koncert Labyrint světa a ráj srdce v Opavě!

Už 12. září se Opava ponoří do tajů Svatováclavského hudebního festivalu (SHF). Rozezní se melodie z pera fenomenálního skladatele Petra Ebena v mistrovském recitačním podání jeho syna Marka Ebena. Na varhany bude populárního umělce doprovázet přední český varhaník a opavský rodák Tomáš Thon. Koncert Labyrint světa a ráj srdce je poctou k 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského, proto koncert nese název podle vrcholného stejnojmenného barokního díla, které možná nejvíce Jana Amose Komenského světově proslavilo.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 12.08.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Prvním hostem cyklu Moderní výzvy lidstva bude Marek Vácha

Od září opět zahájíme cyklus přednášek Moderní výzvy lidstva. Ten pořádá fakulta společně s Mendelovým gymnáziem a jako první pozvání přijal římskokatolický kněz, biolog a bioetik Marek Orko Vácha.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 10.08.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Letní filmová škola odstartovala výstavou ze života Vietnamců Jindřicha Štreita

Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c. je uznávaný český fotograf známý i za hranicemi České republiky. Už dlouhá léta působí jako vysokoškolský pedagog na Institutu tvůrčí fotografie (dále jen ITF) a dává o sobě znovu vědět. Jeho výstava fotografií Vietnam Stories, na kterých zachycuje život Vietnamců v tuzemsku, obohatila začátek letošního ročníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Výstava bude k zhlédnutí v místním Klubu kultury i po konci festivalu až do 30. srpna 2020.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 07.08.2020
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Konferece - OpenSource řešení v sítích

6. ročník Konference OpenSource řešení v sítích se bude konat 5. listopadu 2020 v Aule OPéeFky
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 05.08.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Běh pro luskouny se přesouvá na rok 2021

Jak jste mohli zaznamenat, Slezská univerzita se podílela na přípravách další z mnoha charitativních akcí, která měla proběhnout koncem srpna. Běh Zoo Ostrava pro luskouny se však letos neuskuteční z důvodů mimořádných opatření proti koronaviru aktuálně přijatých MZ ČR. To je ta špatná zpráva. Dobrou zprávou a útěchou je fakt, že luskouni o svůj běh přece jen nepřijdou. Charitativní akce se totiž přesouvá na 27. srpen 2021.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 04.08.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Studenti Slezské pomáhají uklízet lesy napadané kůrovcem

Mezigenerační a dobrovolnické aktivity Spolku Počteníčko – Student v lese už dorazily také na půdu Slezské univerzity. Naši studenti se zapojili do zvelebování a revitalizace lesů v Moravskoslezském kraji, které jsou postiženy kůrovcovou kalamitou. Jedná se o projekt, kde se spojuje zkušenost seniorů s elánem studentů středních i vysokých škol. Už dvakrát dobrovolníci uklízeli lokalitu Slepenec nedaleko Slezskoostravského hradu v Ostravě. Tipnete si výsledek? 67 pytlů odpadků, skla, krabic a dalších předmětů, které rozhodně do lesa nepatří.
 • Jan Polák
 • hlavní
 • 31.07.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

S herečkou Vendulou Fialovou jsme zavzpomínali na její studium na Slezské univerzitě!

Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, obor hudebně-dramatický. Kromě umění se však věnovala také studiu na obchodní akademii v Ostravě-Mariánských Horách, kde úspěšně odmaturovala z oboru Veřejná správa. Jak sama potvrzuje, „zadní vrátka“ se můžou v životě herečky hodit. Po dvojité maturitě se vydala na Slezskou univerzitu v Opavě, kde úspěšně ukončila tříleté bakalářské působení v oboru Veřejná správa a regionální politika. Můžete ji znát z vysílání Dobrého rána a těšit se na ni mohou fanoušci Ordinace v růžové zahradě. Nezapomenutelně působila v šumperském i olomouckém divadle, kde sbírala individuální ocenění. Nyní je v angažmá Divadla pod Palmovkou v Praze. Možná také znáte její hlas díky namlouvání audiočasopisů a audioknih. U rozhovorů se mnohdy do závorek píše například slovo „smích“ pro dokreslení atmosféry čtenáři. V tomto případě by ono slůvko „smích“ bylo v článku mnohokrát, protože takto pohodový rozhovor jsem osobně dlouho nezažil. Seznamte se s absolventkou Fakulty veřejných politik herečkou Vendulou Fialovou.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 24.07.2020
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 27.07.2020

Fotograf a pedagog Miroslav Myška vystavuje svou kolekci Akty v galerii KUPE

Obojživelnost. Možná jde o nejvýstižnější a zjednodušený popis díla renomovaného českého fotografa Miroslava Myšky, které je vším, jen ne nudným výřezem fotografického řemesla. Během své kariéry je mj. spjat i s Institutem tvůrčí fotografie coby jeho pedagog. Rodák z Brna je pověstný tím, že se jeho tvorba uplatnila v mnoha žánrově odlišných oblastech. Miroslav Myška ve svém celoživotním díle zabrousil k dokumentu, portrétu, reportáži i krajinářské fotografii. Ve sbírce Akty se Miroslav Myška bravurně vypořádal s nástrahami půvabných nedokonalostí ženského těla v rouše Evině. Krédem Miroslava Myšky je pak slogan krále Miroslava, který léčil pyšné princezny: nad nikým a ničím se nepovyšuje, ani se před nikým a ničím neponižuje, ať již je to krajina, anebo žena.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 23.07.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Nový předseda Akademického senátu SU: Aby Slezská univerzita byla víc než jen známou univerzitou

Dne 21. července 2020 byl Akademickým senátem Slezské univerzity do jeho čela zvolen dosavadní místopředseda doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Dovolte nám jej krátce všem představit.