• Daniel Martínek
 • hlavní
 • 24.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Studenti, děkujeme!

Pandemie koronaviru nás na jaře letošního roku zasáhla nečekaně a dotkla se každého z nás. V některých částech světa boje proti této nemoci stále probíhají a k tomu netušíme, co nás čeká s příchodem podzimu. Museli jsme se tak přizpůsobit novým, nečekaným podmínkám, nejen ve svém osobním životě, ale i ve studijních povinnostech. Česká republika byla ve svém přístupu k pandemii dávána ostatním státům za vzor. A to nejen díky zodpovědnému přístupu k „rouškování“, ale především domácí iniciativě v jejich šití a bezplatnému rozdávání potřebným i plošným přijatým hygienickým opatřením (mytí rukou, užívání desinfekcí, povinný společenský odstup apod.). O to více nás těší osobní angažovanost našich studentů v boji proti nemoci covid-19, jejich zápal a občanská uvědomělost. Jako svědectví vám přinášíme děkovný dopis vedení AGEL a.s. Děkujeme všem, kteří se do boje zapojili. Jsme na vás hrdi!
 • Tomáš Lanča
 • hlavní
 • 23.06.2020
 • Fyzikální ústav v Opavě
 • Staženo dne 30.06.2020

Fyzikální ústav získal vůz pro měření kvality ovzduší

V rámci projektu RESTART získal Fyzikální ústav vůz pro měření kvality ovzduší. Stejně jako ČHMÚ nebo Státní zdravotní ústav tak teď můžeme provádět měření v terénu, ať už v Opavě nebo v okolí. Vůz poslouží hlavně v rámci studijního programu Monitorování životního prostředí, nebo v předmětech jako Environmentální informatika, Fyzikální vlastnosti atmosféry a Ochrana ovzduší.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 23.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Mrazivá tělesnost výstavy doktorandky ITF Petry Vlčkové v galerii Fiducia

Říká se, že nemoc si nevybírá a spravedlnost v tomto ohledu neexistuje. Někdo žije nezřízeným životem a je zdráv, jiný se vidí v ukázkovém životním stylu a nemoc si ho najde. To je zkrátka život. Jde jen o to, jak se s osudem dokáže každý z nás vypořádat. Vzorem pro ostatní by mohla být doktorandka Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Petra Vlčková, která se potýká už řadu let s jednou z forem roztroušené sklerózy a teď se o ní rozhodla uspořádat výstavu.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 22.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

30 let a stovky krásných fotografií

Především nejlepší snímky současných studentů a absolventů z let 1990 – 2020 představil na zahájení pražské výstavy univerzitní Institut tvůrčí fotografie ústy jednoho ze svých zakladatelů a dlouholetého vedoucího profesora Vladimíra Birguse. Stejně skvělou kondici do dalších třiceti let pak Institutu popřáli rektor Slezské univerzity doc. Pavel Tuleja, ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea Helena Koenigsmarková a vedoucí fotografické sbírky UPM, kurátor výstavy Jan Mlčoch. Za mateřskou Filozoficko-přírodovědeckou fakultu přivezl gratulaci prof. Zdeněk Jirásek. Prestižní kolekce fotografií, výstižně a jednoduše nazvaná Tři dekády a připomínající 30. výročí existence Institutu, bude v prostorách kubistického Domu U Černé Matky Boží v Praze k vidění až do 27. září.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 18.06.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Fotografie z dílny Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby jsou k vidění ve foyer Nové radnice v Ostravě

Výstava s názvem Jsem stipendista města Ostravy!!! je prvním výsledkem spolupráce Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby s městem Ostrava. Vernisáž proběhla 16. června.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 18.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Erasmus v čase koronaviru? Studentka FVP Karolína Lančová se po karanténě vrátila do Slovinska

Doba je taková, že je nesnadné jen tak vycestovat do zahraničí. Posluchačka 2. ročníku oboru Veřejná správa a sociální politika odcestovala v rámci projektu Erasmus+ za svým studijním dobrodružstvím do Slovinska. V březnu vládním speciálem odcestovala zpět do Česka, aby se před nedávnem pod Triglav vrátila.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 16.06.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Spouštíme nový kurz speciální pedagogiky

V akademickém roce 2020/2021 spouštíme na Fakultě veřejných politik v Opavě nový kurz celoživotního vzdělávání pro pedagogické pracovníky.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 15.06.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav informatiky pořádá Workshop on Natural Computing

Slezská univerzita v Opavě, konkrétně Ústav informatiky na Filozoficko-přírodovědecké fakultě, pořádá ve dnech 20. až 22. září 2020 akci s názvem Workshop on Natural Computing.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 12.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Tvoříme naši budoucnost na dalších 10 let – spolu s vámi

Menší, regionální univerzita s rodinnou atmosférou a mezinárodním renomé ve vybraných oborech i projekty, které upoutávají pozornost. Taková je dnešní Slezská univerzita. A jaká by měla být za 10 let? Dlouhodobý výhled a priority nyní univerzita nastavuje při tvorbě Strategie Slezské univerzity 2021+. Vyhradila si na to celý letošní rok a usiluje o to, aby svým názorem, podnětem či záměrem přispělo co nejvíce lidí – spjatých s univerzitou i mimo ni včetně známých odborníků a osobností, v čele s představiteli Opavy, Karviné a Moravskoslezského kraje, kde univerzita působí. Tvorba plánu probíhá pod značkou (spolu).
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 09.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Darkove, jsme s vámi

I přes ustálení situace kolem pandemie koronaviru v ČR bohužel vznikla v některých částech republiky lokální ohniska. Jedním z nejvíce aktuálně postižených míst je Karvinsko a polská část Slezska, kde se před několika dny začal šířit covid-19 mezi horníky místních dolů a jejich příbuznými. Na tři týdny se tak zastaví těžba ve 12 uhelných dolech ve Slezsku včetně Dolu Darkov v Karviné. V místě se provádějí pouze práce nezbytné pro zajištění bezpečného chodu dolu. Pozorně situaci na Karvinsku sledujeme, a to i proto, že Karviná je sídlem naší Obchodně podnikatelské fakulty, a tedy domovem našich kolegů a studentů.