• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 03.07.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Informace ke studijnímu programu Dentální hygiena

Tříletý zdravotnický bakalářský studijní program je určen pro ty, kteří chtějí získat profesní kvalifikaci k výkonu povolání dentální hygienista/ka. Studium probíhá v prezenční formě. Profesní kompetence jsou rozděleny na základní, specializované a vysoce specializované a vycházejí z platných právních předpisů České republiky.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 02.07.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Poběž s námi a Zoo Ostrava pro luskouny!

Slezská univerzita v Opavě zve v rámci své spolupráce se Zoo Ostrava k účasti na již 2. společném charitativním běhu. Tentokráte vybrané prostředky podpoří ohrožený druh luskounů. Výtěžek akce bude z větší části určen na stavbu a provoz záchranného a rehabilitačního centra na Sumatře. Charitativní běh pro všechny bez ohledu na věk a výkonnost se uskuteční v pátek 28. srpna v prostorách Zoo Ostrava.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 02.07.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Osobností mladé české fotografie se stal talentovaný doktorand ITF Ondřej Durczak

Významné pocty se dostalo nadějnému doktorandovi Institutu tvůrčí fotografie (dále ITF) Slezské univerzity v Opavě. MgA. Mgr. Ondřej Durczak se stal Osobností mladé české fotografie 2019, která se uděluje talentovaným fotografům do 30 let. Sedmnáctý ročník prestižní soutěže Asociace profesionálních fotografů České republiky navíc reprezentovala další dvě zvučná jména ITF.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 01.07.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Nejít vpřed znamená jít zpět aneb ESF/ERDF projekty na Slezské univerzitě

Do titulku jsme si půjčili překlad hesla naší Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, ale stejně dobře situaci vystihuje české: Kdo chvíli stál, již stojí opodál. Rčení, které ovšem neplatí pro Slezskou univerzitu v Opavě. V současnosti se vysoké školy předhánějí v tom, která z nich svým potenciálním studentům připraví pro jejich působení na akademické půdě lepší podmínky. V rámci projektů ESF a ERDF Slezská univerzita pracuje na zvelebení areálu i vybavení školy.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 30.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Zemřel Ing. Werner Bernatík, Ph.D., předseda Akademického senátu Slezské univerzity

S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás včera ve věku 50 let náhle navždy opustil dlouholetý člen naší univerzitní rodiny Ing. Werner Bernatík, Ph.D. V jeho osobě tak ztrácíme mimořádnou osobnost, která byla od dob jeho vysokoškolských studií spjatá se Slezskou univerzitou a byla její významnou součástí. Univerzitní komunita přichází o pedagogicko-výzkumného pracovníka, který svou odbornou stopu zanechal také na zahraničních vysokých školách, mezi něž patřila Saxion University v holandském Enschede a Deventeru či ITT Dublin, a také významného člena univerzitního Akademického senátu, jemuž předsedal již druhé volební období.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 29.06.2020
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Nabízíme nové studujní programy

Fakulta nabízí nové studujní programy: Marketing, Management v sociálních službách, Veřejná ekonomika a správa
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 29.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Semestr ve Španělsku během koronavirové krize? Tomáš Hercig o neobvyklých zážitcích i přínosných zkušenostech

Spousta z nás se stále vypořádává s koronavirovou situací. Jaký to byl ale semestr pro někoho, kdo zůstal v jedné z koronavirem nejpostiženějších zemí Evropy? Posluchač navazujícího magisterského programu Ekonomika a management Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity Bc. Tomáš Hercig popsal svou zkušenost z programu Erasmus+ ve španělské Cartageně.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 28.06.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Grant v programu Marie Sklodowska-Curie

Dr. Hantáková získala prestižní grant.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 27.06.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Kolika krajinami prochází ticho?

První vlaštovkou, oznamující letošní 30leté výročí vzniku Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, je výstava Krajiny ticha uspořádaná k připomenutí role profesora Zdeňka Stuchlíka, násobného emeritního děkana fakulty a prvního pověřeného rektora o rok mladší Slezské univerzity v Opavě.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 26.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Potkal jsem vrahy Milady Horákové

Konec jejího příběhu zná většina z nás. Před sedmdesáti lety, 27. června, se stala Milada Horáková a další údajní nepřátelé republiky oběťmi hysterického monstrprocesu, do kterého se zapojily statisíce zmanipulovaných lidí žádajících trest nejvyšší. Český film Milada režiséra Davida Mrnky z roku 2017, popisující životní příběh JUDr. Milady Horákové, exkluzivně fotograficky dokumentoval posluchač Institutu tvůrčí fotografie Vojtěch Hurych. Jak takové fotografování probíhalo, vám v předvečer smutného výročí, přinášíme v jeho vzpomínkách na dalších řádcích a fotografiích, které nám poskytl.