• Martin Kůs
 • uk
 • 17.02.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Před 100 lety byla dána povinnost obcím mít knihovny. Výročí představuje nová výstava v univerzitní knihovně

OPAVA – V loňském roce tomu bylo sto let, kdy se začala psát nová etapa v kulturním rozvoji našeho národa. 22. července 1919 schválilo tehdejší Revoluční národní shromáždění (teprve v roce 1920 bylo zákonem ustanoveno Národní shromáždění republiky Československé, pozn. aut.) Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb., který ukládal městům a obcím povinnost zřídit veřejně přístupnou knihovnu v každé obci a menšinovou knihovnu tam, kde bylo jinonárodní obyvatelstvo.
 • Jan Woitek
 • uk
 • 02.12.2019
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 10.01.2020

Provozní doba v prosinci 2019 a lednu 2020

Provozní doba v prosinci 2019 a lednu 2020
 • Jan Woitek
 • uk
 • 08.11.2019
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 20.11.2019

Oslavy 10 let v nových prostorách

Univerzitní knihovna Karviná Vás srdečně zve na oslavy 10 let v nových prostorách.
 • Jan Woitek
 • uk
 • 08.11.2019
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 20.11.2019

Slavíme 10 let v nových prostorech

Univerzitní knihovna Karviná Vás srdečně zve na oslavy 10 let v nových prostorech knihovny Na Vyhlídce.
 • Jan Woitek
 • uk
 • 01.11.2019
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 31.12.2019

Výstava fotografií a pohlednic: Opava a její řeka

Dávní poutníci, kteří procházeli „opavskou“ krajinou, byli obdařeni neomylnou intuicí, když rozpoznali přívětivé prostředí vhodné k trvalému osídlení a poezie meandrující řeky Opavy jistě patřila k rozhodujícím momentům při jejich úvaze, zda v této lokalitě zapustit kořeny. Genius loci města Opavy, který řeka spoluvytváří, je výzvou k celoživotnímu poznávání. Když už jsme blízko k odhalení tajemství krásy blízko a cítíme, že můžeme být zasvěceni, setkáme se s novými omamnými zážitky umocněnými deštěm, mlhou, soumrakem, tančícími stébly na břehu řeky, vůní spadaného listí atd. Uvědomíme si, že krajina je kniha veršů bez poslední básně, kterou musíme doplnit sami vlastním prožíváním.
 • Jan Woitek
 • uk
 • 08.10.2019
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 31.12.2019

Výpůjční doba knihovny Institutu tvůrčí fotografie

Výpůjční doba knihovny Institutu tvůrčí fotografie
 • Jan Woitek
 • uk
 • 01.09.2019
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 23.09.2019

Výpujční doba 2. 9. - 23. 9. 2019

.
 • Jan Woitek
 • uk
 • 23.07.2019
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 25.07.2019

EBSCO - Online školení

EBSCO - Online školení
 • Eva Lacková
 • uk
 • 25.06.2019
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 28.06.2019

EBSCO - Online školení

27. června 2019
 • Eva Lacková
 • uk
 • 10.06.2019
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 31.12.2019

Otevřený přístup k JoVE videím pro biologii

.