• Petra Daníšková
 • zahranicnistyky
 • 24.10.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 20.11.2018

Traineeship Position at Sapienza University

 • Petra Daníšková
 • zahranicnistyky
 • 12.10.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 01.12.2018

Nabídka stipendií AIA

 • Petra Daníšková
 • zahranicnistyky
 • 09.10.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 01.02.2019

French PhD scholarships - call for application 2019

The call for French Government scholarships is now open. These grants are awarded in 2019 by the French Embassy in the Czech Republic. These scholarships are intended for PhD students of Czech universities who wish to achieve, in any field of studies, either a co-supervised PhD thesis (“cotutelle“) with a French university or a short stay for a period of one to three months in a French research laboratory The deadline for application is February 1st 2019 and the selection boards will be held at the end of February 2019.
 • Petra Daníšková
 • zahranicnistyky
 • 19.09.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 13.10.2018

Přihlas se do studentské soutěže a vyhraj letenku pro dvě osoby do libovolné evropské distanace!

 Vytvoř koláž nebo komiks o tom, jak jsi překonal/a svoje obavy před cestou za studiem nebo stáží v zahraničí a vyhraj letenku pro dvě osoby do libovolné evropské destinace!


Přihlas se do soutěže organizované Domem zahraniční spolupráce určené absolventům studijního pobytu nebo praktické stáže v rámci jednoho z následujících mezinárodních programů: Erasmus+, CEEPUS, AKTION Česká republika - Rakousko, Akademická informační agentura, Norské fondy a fondy EHP.


Více informací na http://studentskasoutez.dzs.cz/#podminky

 • Petra Daníšková
 • zahranicnistyky
 • 29.08.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 05.02.2019

Mezinárodní kreditová mobilita - novinky pro připravovanou výzvu 2019

Termín předkládání žádostí v KA107 pro Výzvu 2019 je 5. února 2019 (12:00 bruselského času). Začátek projektového období bude posunut na 1. srpna 2019 (na rozdíl od 1. června, jak jsme byli zvyklí v předchozích letech), důležitá novinka je také délka projektového období, nově budete moci žádat o projekty v délce 24 nebo 36 měsíců, nebude tedy již možné žádat o 16měsíční projekty.

 

I ve Výzvě 2019 budou podpořeny některé země/regiony formou tzv. windows, na které budou vyčleněny zvláštní finanční prostředky. Ve Výzvě 2019 bude takto podpořena spolupráce s Tuniskem, Západní Afrikou a nově s Moldavskem, Gruzií a Ukrajinou.

 

Počínaje rokem 2019 se Srbsko stane programovou zemí, tudíž o spolupráci s touto zemí již nebude možné žádat v rámci KA107. Finanční prostředky přidělené pro region Západní Balkán budou sloužit k financování spolupráce pouze s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Kosovem a Černou Horou.

 

Partnerské země Chile a Uruguay byly přesunuty z regionu Latinská Amerika (DCI) do regionu Severní Amerika (PI), kde by mělo dojít k navýšení národních rozpočtů, aby dostupné finanční prostředky odrážely nárůst v počtu zemí, o které v regionu můžete žádat.

 

Informace k nové Výzvě 2019 najdete na našich webových stránkách http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/mobilita-mezi-programovymi-a-partnerskymi-zememi-vyzva-2019/, které budou průběžně aktualizovány.