• Lenka Přečková
 • hlavní
 • 23.01.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Setkání České národní banky s učiteli

Obchodně podnikatelská fakulta se 23. ledna 2024 stala místem setkání zástupců České národní banky a učitelů základních a středních škol zejména z Moravskoslezského kraje. Více než 80 pedagogů se mělo možnost v několika tematických blocích inspirovat, jak ve výuce žákům a studentům dobře vysvětlit ekonomické a finanční problémy, které se často dotýkají života jejich rodin.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 18.01.2024
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Artur Sommer – vzpomínka

Smutná zpráva o odchodu Artura Sommera mě zastihla poněkud nepřipraveného. Nestěžoval si a nenastoloval zdravotní téma do našich debat. Byl stále svěží mysli a vést s ním rozhovor bylo vždy potěšením. On už tu bohužel nebude a člověk přijde zase o jednu z posledních radostí.
 • Lenka Kendeová
 • hlavní
 • 18.01.2024
 • Fyzikální ústav v Opavě

Student Fyzikálního ústavu na stopě fotonů v discích okolo černých děr

Černé díry jsou zpravidla obklopeny rozsáhlými disky hmoty, které vědci odborně nazývají akrečními disky. Silná gravitace černé díry ovlivňuje jak fyzikální procesy probíhající v discích, tak emitované záření, což umožňuje astronomům studovat strukturu disků a také poznávat vlastnosti samotné černé díry. Zatímco z černých děr neunikne ani světlo, disky září extrémně jasně.
 • Lenka Kendeová
 • hlavní
 • 16.01.2024
 • Slezská univerzita v Opavě

Podporujeme nadějné studenty s mimořádnou sportovní výkonností

Ke konci října loňského roku jsme na základě „Vyhlášení Stipendijního programu rektora na podporu studia studentů s mimořádnou sportovní výkonností na Slezské univerzitě v Opavě“ obdrželi 19 žádostí o přiznání stipendia z tohoto programu. Na základě doporučení členů rady byl rektorovi předložen návrh na přiznání stipendia 18 studentům. Rektor doporučení rady podpořil a těmto studentům tak bylo na konci měsíce prosince 2023 z univerzitního stipendijního fondu vyplaceno bezmála 600 tis. Kč. Tímto se nám opět podařilo naplnit účel projektu, kterým se snažíme o vytvoření takových podmínek na naší univerzitě, aby úspěšní a nadějní sportovci mohli studovat a skloubit tak náročné studijní požadavky s velmi obtížnou sportovní přípravou a účastmi na soutěžích.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 12.01.2024
 • Slezská univerzita v Opavě

STARS EU má za sebou náš interní Kick-off meeting

Ve čtvrtek 11. 1. 2024 proběhl zahajující STARS EU kick-off meeting, na kterém se sešli členové Slezské univerzity a potenciální zájemci o zapojení se do aliance. Účastníci byli vřele přivítáni prorektorem pro vědu a zahraniční styky prof. Danielem Stavárkem, jenž je také provázel celým programem setkání.
 • Lenka Kendeová
 • hlavní
 • 05.01.2024
 • Slezská univerzita v Opavě

Naše ešportové tímy v ligových súťažiach zimného semestra zažiarily!

Hoci tradícia ešportu je na našej univerzite pomerne mladou aktivitou, ktorá sa začala nesmelo pred tromi rokmi a ktorej sa systematickejšie venujeme až od minulého akademického roka, po uplynulom zimnom semestri môžeme smelo konštatovať, že podpora univerzity sa vypláca a naše ešportové tímy začínajú žať významné úspechy na národnej aj medzinárodnej úrovni. Nasledujúce riadky rekapitulujú ich najvyššie úspechy a kľúčové momenty.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 04.01.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 23.01.2024

Nabízíme setkání České národní banky s učiteli základních a středních škol

Obchodně podnikatelská fakulta ve spolupráci s Českou národní bankou pořádá akci zaměřenou na aktuální finanční a ekonomická témata.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 03.01.2024
 • Slezská univerzita v Opavě

Schůzka s ministrem: Bezpečnost na vysokých školách se zvýší

Sklonek prosince minulého roku se do našich myslí a srdcí kvůli útokům psychicky narušeného střelce na nevinné oběti již asi navždy zapsal černým písmem. Po odeznění prvního šoku nyní přetrvávají nejen bolest pozůstalých po jeho obětech, ale také otázky veřejnosti, jak se podobných otřesných činů vyvarovat do budoucna. Otázka, zda a jak mohou právě vysoké školy posílit svou bezpečnost, byla námětem dnešní porady jejich rektorů s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) doc. Mikulášem Bekem. Na to, jak schůzka probíhala a k jakým závěrům přítomné plénum dospělo, jsme se po jejím skončení zeptali našeho rektora doc. Tomáše Gongola.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 02.01.2024
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

V Ostravě se křtila publikace o Divadle loutek, autorkou je Pavla Bergmannová

V pátek 15. prosince 2023 se v Divadle loutek Ostrava uskutečnily oslavy 70. výročí jeho vzniku. Slavnostní večer, během kterého čekala na návštěvníky vernisáž výstavy dosud nepublikovaných fotografií z 50. let a netradiční inscenovaná prohlídka divadla a jeho zákulisí, vyvrcholil křtem knihy reflektující poslední desetiletí této ostravské divadelní instituce.
 • Lenka Přečková
 • hlavní
 • 30.12.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Partnerství mezi ČNB a OPF stvrzeno podpisem memoranda

Již dlouhodobě probíhá vzájemná spolupráce mezi naší fakultou a Českou národní bankou. Odborníci ČNB jsou pravidelnými hosty ve výuce nebo řečníky na konferencích pořádaných OPF. Dlouhou tradici má také úspěšná celostátní soutěž pro středoškolské studenty věnující se otázkám finanční gramotnosti, kterou ve spolupráci s ČNB organizuje Katedra financí a účetnictví.