Usilujeme o prestižní ocenění HR Award

  • Petr Korviny
  • 16.04.2020
Zahájili jsme přípravy na získání prestižního ocenění HR Award! Certifikát udělovaný Evropskou unií za excelentní péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí bychom rádi obdrželi v roce 2021. Roční proces příprav jsme zahájili v prosinci 2019 přihlášením se k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Nyní probíhá mapování stávajících standardů dle principů Charty a Kodexu a příprava kroků k jejich zavedení. Začátek postupného naplňování standardů nás v případě získání ocenění čeká v příštím roce.

Získání HR Award zvýší prestiž Slezské univerzity a její atraktivitu pro výzkumné pracovníky v Česku i ve světě, propojí univerzitu s celoevropskou sítí výzkumných pracovníků a organizací a přinese také výhodnější pozici při získávání finančních dotací na podporu výzkumu z domácích i zahraničních grantů. Souběžně zvýší kvalitu péče o lidské zdroje​, nastaví profesní růst výzkumných pracovníků a vytvoří podmínky pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě​. HR Award je také zárukou transparentních výběrových řízení při náboru nových výzkumníků.

Podívejte se na podrobnosti o HR Award na stránce naší univerzity.


Představitelé akademické obce Slezské univerzity a hosté z řad českých i zahraničních vysokých škol a univerzit Představitelé akademické obce Slezské univerzity a hosté z řad českých i zahraničních vysokých škol a univerzit