Aktuální opatření k testování zaměstnanců Slezské univerzity

  • Jiří Kubza
  • 24.11.2021
V návaznosti na nově vydané mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a s tím související Rozhodnutí rektora č. 26/2021 vás informujeme, že organizační opatření k naplnění požadovaných povinností v prostorách rektorátu budou následující.

Všichni zaměstnanci jsou povinni od čtvrtku 25. listopadu 2021 se každý den při vstupu do budovy rektorátu Slezské univerzity prokazovat dokladem, který je předpokladem pro umožnění výkonu práce. Tato skutečnost bude ověřována na vrátnici, nasnímáním QR kódu uznávaného certifikátu, případně kontrolou potvrzení antigenního testu provedeného zaměstnavatelem.

Zaměstnanci s certifikátem o očkování nebo prodělané nemoci – se při příchodu do budovy prokáží nasnímáním QR kódu na vrátnici rektorátu nebo mají možnost svůj certifikát s QR kódem v PDF podobě zaslat na sekretariát kvestora. Po dobu platnosti certifikátu budou od výše uvedené povinnosti zproštěni.

Zaměstnanci bez certifikace o očkování nebo prodělané nemoci – se při příchodu do budovy prokáží buď maximálně 7 dní starým negativním výsledkem PCR testu, nebo antigenního testu provedeného ve zdravotnickém zařízení a předloží QR kód.
V případě, že zaměstnanci nemají PCR ani antigenní test provedený ve zdravotnickém zařízení, jsou povinni při prvním příchodu do budovy absolvovat samotest na sekretariátu kvestora. V případě negativního výsledku obdrží potvrzení s platností 1 týdne, kterým se mohou prokazovat při vstupu do kterékoliv budovy univerzity. Samotestování se bude pravidelně opakovat v týdenních intervalech nebo při nejbližším vstupu do zaměstnání.