Výstava fotografií a pohlednic: Opava a její řeka

  • Jan Woitek
  • 01.11.2019
Dávní poutníci, kteří procházeli „opavskou“ krajinou, byli obdařeni neomylnou intuicí, když rozpoznali přívětivé prostředí vhodné k trvalému osídlení a poezie meandrující řeky Opavy jistě patřila k rozhodujícím momentům při jejich úvaze, zda v této lokalitě zapustit kořeny. Genius loci města Opavy, který řeka spoluvytváří, je výzvou k celoživotnímu poznávání. Když už jsme blízko k odhalení tajemství krásy blízko a cítíme, že můžeme být zasvěceni, setkáme se s novými omamnými zážitky umocněnými deštěm, mlhou, soumrakem, tančícími stébly na břehu řeky, vůní spadaného listí atd. Uvědomíme si, že krajina je kniha veršů bez poslední básně, kterou musíme doplnit sami vlastním prožíváním.
Charakter a vizuální stránka každé krajiny tvoří jeden z hlavních momentů, které se podílejí na utváření mentálního nastavení člověka i lokální pospolitosti. Krajina vždy byla a je důležitou inspirací při zakládání sídel, při tvorbě urbanistických koncepcí, ovlivňuje architekturu, inspiruje místní kulturu, životní styl a zároveň vytváří širší životní prostor, který důvěrně označujeme jako domov. Krajinný ráz je kulisou i pramenem kolektivně sdílených mýtů a příběhů a spolurozhoduje o kvalitě našeho života a o hloubce našeho emocionálního zakotvení v daném místě. Nejen pocit bezpečí a jistoty jako důsledek zajištění základních životních potřeb, ale také soulad duše s vnějším prostředím hraje při jeho výběru určující roli.

Publikace a výstava „Opava a její řeka“ je obrazovou básní a poctou stejnojmenné řece. Fotografie a pohlednice do roku 1945 zobrazují řeku Opavu v nejrůznějších podobách a náladách a podle toho jsou pojmenovány i jednotlivé kapitoly – Řeka poetická, Řeka pracující, Řeka hrozivá, Řeka odpočinková atd.

Dávní poutníci, kteří procházeli „opavskou“ krajinou, byli obdařeni neomylnou intuicí, když rozpoznali přívětivé prostředí vhodné k trvalému osídlení a poezie meandrující řeky Opavy jistě patřila k rozhodujícím momentům při jejich úvaze, zda v této lokalitě zapustit kořeny. Genius loci města Opavy, který řeka spoluvytváří, je výzvou k celoživotnímu poznávání. Když už jsme blízko k odhalení tajemství krásy blízko a cítíme, že můžeme být zasvěceni, setkáme se s novými omamnými zážitky umocněnými deštěm, mlhou, soumrakem, tančícími stébly na břehu řeky, vůní spadaného listí atd. Uvědomíme si, že krajina je kniha veršů bez poslední básně, kterou musíme doplnit sami vlastním prožíváním.

Autoři publikace a výstavy jsou přesvědčeni, že pro řadu čtenářů budou fotografie objevné a nostalgické. Cílem knihy je nejen obnovit paměť řeky, ale také inspirovat čtenáře k návratu k pomalému prožívání přírodních i kulturních krás, které Opava podél svého říčního toku nabízí.

Jiří SiostrzonekVýstava ve foyeru Univerzitní knihovny (Bezručovo náměstí 14, Opava) bude otevřena od 1. listopadu do 18. prosince. Přístupna bude v otvíracích hodinách knihovny nejen studentům a ostatním členům akademické obce univerzity, ale samozřejmě také veřejnosti. Vstup je volný.