• 0

2. veřejná soutěž podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19)

  • Petra Skoumalová
  • 20.08.2018

MŠMT vyhlásilo druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to

  • prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech
  •   a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče,
  • nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím.

Návrhy projektů zasílejte prosím na rektorátní oddělení pro vědu a zahraniční styky pomocí spisové služby a to jak fyzicky v tištěné podobě, tak elektronicky v editovatelné podobě (formát docx., xls.) nejpozději do pátku 7. 9. 2018.

Samozřejmou součástí návrhu projektu je formulář „žádost o podpis projektové žádosti“ podepsaný vedoucím a tajemníkem součásti.

Podrobné informace včetně zadávací dokumentace a formulářů najdete na http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-8