Vyhlášení Studentské grantové soutěže na rok 2019

  • Petr Korviny
  • 04.12.2018
xxxxxxxxxx

Rozhodnutím rektora č. 25/2018 byla ke dni 10. 12. 2018 vyhlášena Studentská grantová soutěž na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2019.

Přehled stanovených rektorátních termínů:

15. 1. 2019 – odevzdání závěrečného vyúčtování účelové podpory na SVV za rok 2018

25. 1. 2019 – odevzdání závěrečných zpráv ukončených projektů (včetně posouzení zpravodajem a GK součásti)

11. 3. 2019 – odevzdání žádostí o udělení studentského grantu a žádostí o pokračování projektu v roce 2019 – částí A i částí B (včetně posouzení zpravodajem a GK součásti)

Platné formuláře na rok 2019 najdete na https://www.slu.cz/slu/cz/vavsgs

·