• 0

Závěrečné zprávy projektů Interní grantové soutěže za rok 2018

  • Petra Skoumalová
  • 30.10.2018

Termín odevzdání závěrečných zpráv projektů IGS za rok 2018 je stanoven na 25. 11. 2018.

Spolu se závěrečnou zprávou je nutné předložit:

  • výpis konečného vyúčtování přidělených finančních prostředků (výpis z Magionu)
  • výstupy projektu

Všechny dokumenty zasílejte ve třech vyhotoveních a zároveň elektronicky na oddělení pro vědu a zahraniční styky rektorátu pomocí spisové služby.

Formulář závěrečné zprávy je k dispozici níže.