• 0

Vyhlášení Interní grantové soutěže na rok 2019

  • Petra Skoumalová
  • 03.10.2018

Rozhodnutím rektora č. 16/2018 byla vyhlášena Interní grantová soutěž na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2019.
Žádosti o interní granty zasílejte na oddělení pro vědu a zahraniční styky rektorátu ve 3 vyhotoveních a zároveň v elektronické verzi nejpozději do pátku 9. 11. 2018 do 12 hod.