Nový Informační systém - IS SU - aktualizováno 16.09.2019

  • Hana Šimečková
  • 27.08.2019
Krátká informace s důležitými odkazy k novému IS SU.

Na adrese https://www.slu.cz/slu/cz/issu jsou k dispozici informace k novému informačnímu systému IS SU, v rámci kterého budou probíhat zápisy (registrace):

v Opavě od 9.9.2019 17.00 hod. (opavské součásti - Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Fakulta veřejných politik a Matematický ústav)

v Karviné od 10.9.2019 17.00 hod. (Obchodně podnikatelská fakulta)


Kontakty na lokální správce systému  

!! V případě, že zasíláte dotazy na výše uvedené kontakty lokálních správců systému, identifikujte se prosím nejen jménem a příjmením, ale také Vaším studiem, aby bylo možné Vaši osobu jednoznačně určit!!


Přímé přihlášení do systému    Videonávody    Nápověda     Harmonogram


!! Kontrola studia proběhne ještě na základě údajů v IS STAG !!

Každá fakulta má nastaveny své podmínky, sledujte proto pečlivě aktuality Vašeho studijního oddělení: https://is.slu.cz/studijni/, dále jsou uvedeny některé přímé odkazy.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Kontrolu studia a zápis upravuje Rozhodnutí děkanky 3/2019

Zápisové listy (kontrola studia z IS STAG a zápis v IS SU) budou k dispozici v učebně M11 v budově na Masarykově třídě 37.

Fakulta veřejných politik v Opavě

Kontrolu studia a zápis upravuje Rozhodnutí děkana 14/2019

Zápisové listy (kontrola studia z IS STAG a zápis v IS SU) budou k dispozici v počítačové učebně C203 (vedle studijního oddělení) v budově na Bezručově náměstí 14.

Matematický ústav v Opavě

Kontrolu studia a zápis upravuje Rozhodnutí ředitele 3/2019

Zápisové listy (kontrola studia z IS STAG a zápis v IS SU) budou vytištěny na referátu pro studijní záležitosti ústavu.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Kontrolu studia a zápis upravuje Rozhodnutí děkana 5/2019

Další podrobné pokyny jsou k dispozici zde: Registrace a zápis předmětů.