Neklidný klid před bouří (období před r. 1914)

  • Jan Woitek
  • 05.03.2020
Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem jsme pro Vás ve foyer knihovny připravili novou výstavu, která se tentokrát týká kultury v Rakousku - Uhersku od počátku 20. století až po rok 1914. Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.