Přístup k databázi OECD iLibrary

  • Eva Lacková
  • 01.06.2018

V rámci projektu CzechELib je nastaven přístup k databázi OECD iLibrary. Zdroj můžete aktuálně využívat v rámci překlenovacího přístupu. Jakmile budou vyřízeny všechny formality potřebné pro spuštění projektu, budou vaše přístupy přepnuté do standardního režimu. URL pro přístup: http://www.oecd-ilibrary.org/