RAKOUSKÁ KNIHOVNA V OPAVĚ OSLAVÍ SVÉ ČTVRTSTOLETÍ

  • Eva Lacková
  • 15.11.2018
Už dvacet pět let, tedy celé jedno čtvrtstoletí, mají Opavané možnost navštěvovat Rakouskou knihovnu Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě.
Slezská metropole je tak jedním ze sedmi míst, kde podobná instituce pracuje a šíří kulturní a společenský odkaz národa, s nímž před osamostatněním sdíleli Češi společnou monarchii.

„Vznik Rakouské knihovny, která byla slavnostně otevřena 18. října 1993, je těsně spjat s počátky budování Slezské univerzity, která tehdy vstupovala teprve do třetího roku své existence. Proto jsme tento velkorysý dar rakouské vlády považovali nejen za významné gesto a podporu, která přispěje k rozvoji a zintenzívnění kulturních a vědeckých rakousko-českých vztahů, ale zároveň i jako výraz důvěry rakouských partnerů v nově vzniklou Slezskou univerzitu, která se hlásí k evropské kultuře a chce vstupovat svými vědeckými i odbornými iniciativami na mezinárodní fóra," připomíná datum otevření Rakouské knihovny v Opavě pověřená odborná vedoucí Rakouské knihovny doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Rakouská knihovna byla od počátku budována s cílem, aby sloužila nejen studentům a pedagogům Slezské univerzity, ale i dalších vysokých a středních škol v moravsko-slezském regionu a široké veřejnosti a umožnila jim seznamovat se s rakouskou literaturou, kulturou, i reáliemi. Neoddělitelnou součástí náplně Rakouské knihovny je také její kulturní činnost, díky níž jsou rakouská kultura a umění přibližovány studentům i veřejnosti v regionu. Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem a za jeho finanční podpory, pravidelně organizuje literární pořady a autorská čtení, na nichž představují svá díla přední rakouští spisovatelé a přináší do Opavy výstavy či prezentace osobností, které jsou s Rakouskem neoddělitelně spjaty.

„Pro Slezskou univerzitu má mimořádný význam rozvoj česko-rakouských vztahů na poli vědy. První společné historické symposium se uskutečnilo v Opavě v roce už v roce 1993 na téma “Rozpad Rakousko-Uherska a fenomén Versailleského systému ve střední Evropě“ (Der Zerfall Osterreich-Ungans und das Phänomen des Versailles-Systems in Mitteleuropa). jeho spolupořadatelem byl vedle Slezské univerzity Rakouský institut pro východní a jihovýchodní Evropu, za jehož finanční podpory byl vydán sborník z této konference?ů připomíná ještě další význam Rakouské knihovny Marie Gawrecká. Vysoká úroveň spolupráce a vědecké aktivity byly jen částí z důvodů, proč ve čtvrtek 25. ledna 2017 byl rakouským velvyslancem dr. Alexandrem Grubmayrem, L. L. M., této historičce a pedagožce Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě propůjčen Rakouský Čestný kříž za vědu a umění (Das Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst).

Čtvrtstoletí Rakouské knihovny v Opavě si připomeneme slavnostním setkáním, konaným v úterý 20. listopadu od 16 hodin přímo v prostorách knihovny, na Bezručově náměstí 14. Kromě vystoupení Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity seznámí doc. Marie Gawrecká přítomné s historií i aktivitami knihovny či si návštěvníci budou moci vyslechnout poutavou přednášku Bc. Mojmíra Koláře, MBA, na téma Gustav Klimt a ženy.