Slezská univerzita v Opavě se zapojila do rozsáhlého projektu o tradici našeho rybářství a rybníkářství

  • Martin Kůs
  • 13.01.2020
Slezská univerzita v Opavě se zapojila do rozsáhlého projektu, jehož cílem je zjistit, jak je možné využít tradici našeho rybářství a rybníkářství k rozvoji cestovního ruchu, včetně gastronomie a k utváření krajiny...

Projekt, vyhlášený Ministerstvem kultury ČR, byl zahájen v březnu 2018 a je plánován do konce roku 2021.

Slezskou univerzitu v Opavě v projektu zastupuje historička, děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty PhDr. Irena Korbelářová, Dr., která se dlouhodobě zabývá tradicemi regionální gastronomie a řemesel, s výrazným zaměřením na původní receptury a postupy zpracovávání materiálů a surovin. Mimo jiné je i iniciátorkou výzvy k tomu, aby obyvatelé Opavska a dalších regionů předávali recepty a znalosti svých předků do univerzitního depozitu, a pomohli tak zachovat tuto mizející část naší společné historie.

O projektu a spolupráci na něm informuje portál vysokých škol UNIVERSITAS.CZ.