Nová Kniha je poctou profesoru Dušanu Uhlířovi

  • Martin Kůs
  • 18.12.2019
Slezská univerzita v Opavě a nakladatelství Togga v Praze vydávají v těchto dnech novou knihu „Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře“.

Autorský tým, sestávající z historiků a historiček z České a Slovenské republiky pod vedením Mariana Hochela z Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě, hledá v této knize profil moderního Evropana z období „mezi časy“ a na bázi interdisciplinárního výzkumu osvětluje proces rodící se moderní Evropy i společné evropské myšlenky v prvních desetiletích „dlouhého“ 19. století. Kniha je poctou emeritnímu profesorovi a výjimečnému historikovi Dušanu Uhlířovi, jehož jméno je nepřehlédnutelně spojeno i se Slezskou univerzitou v Opavě, k jeho významnému životnímu jubileu. U této příležitosti byl také uspořádán workshop, kde mimo jiné věnovali kolegové historici prof. Uhlířovi sošku Napoleona, jako symbol jeho mimořádné historicko-vědecké práce.


Profesor Dušan Uhlíř rozmlouvá s profesorem Rudolfem Žáčkem na workshopu v Schösslerově salonku opavského Obecního domu. Profesor Dušan Uhlíř rozmlouvá s profesorem Rudolfem Žáčkem na workshopu v Schösslerově salonku opavského Obecního domu.


Kdo je prof. Dušan Uhlíř?
Je český historik, zabývající se především dějinami 18.–20. století a také dějinami napoleonských válek.
Narodil se 28. července v Brně. V roce 1961 absolvoval studium historie a českého jazyka na filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Po studiu od roku 1963 působil v Historickém ústavu ČSAV v Praze. V roce 1967 získal titul PhDr. a v roce 1968 CSc. V roce 1973 nastoupil do Krajského kulturního střediska v Brně, kde pracoval až do roku 1978. Poté rok pracoval v Městském kulturním středisku S. K. Neumana v Brně. V letech 1979–1984 byl ředitelem muzea ve Slavkově u Brna. Poté se stal ředitelem Muzea města Brna, kde působil až do roku 1993. Od roku 1993 dodnes působí na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. V roce 1993 se habilitoval v oboru obecných dějin novověku a v roce 1998 byl jmenován profesorem. 1990-2014 externí výuka na katedře historie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 2013 emeritní profesor.

zdroj: wikipedie