Středoškolská soutěž Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné zná vítěze!

  • Radim Šlezingr
  • 12.01.2021
Již poosmé se na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (dále jen OPF) konala soutěž věnovaná středoškolským studentům z České republiky a ze Slovenska. Účast byla hojná a dohromady obdržela fakulta 101 soutěžních prací, jejichž autoři studují na středních školách od Plzně až po Žilinu. Odborná porota složená ze zástupců odborníků působících na fakultě vybírala tři nejlepší z každé kategorie. A v čem se vlastně soutěžilo?

Autor: Kristýna Hanačíková – studentská redakce Slezské univerzity

Soutěž, do které se mohli zapojit středoškoláci, je OPFkou organizována v rámci projektu, jenž nese název Marketing a propagace Slezské univerzity. Jednalo se o osmý ročník této soutěže a na studenty středních škol čekal záludný úkol, který byl opravdovou výzvou, protože měli pracovat s aktuální problematikou. Tematicky šla soutěž tak trochu ruku v ruce s dobou pandemie. Tři témata dokonce souvisela právě s tím, co se kolem nás momentálně děje. Studenti se mohli podělit o myšlenku, jak by správně naložili s výhrou 5 milionů korun, jaké jsou ekonomické dopady pandemie covid-19, jak ovlivňuje pandemie cestování s ekonomickým přesahem, jak by mohla vypadat taková virtuální škola a zda by takto chtěli studovat. Všechna témata měli soutěžící zpracovat písemně, a to buď samostatně, anebo ve dvojici. Práce měly daný rozsah a formu, obojí bylo potřeba dodržet.

Na vítěze čekaly věcné ceny jako sportovní hodinky, bezdrátová sluchátka či bluetooth reproduktor. Nešlo však o jedinou motivaci soutěžících studentů. V případě, že by se autor vítězné práce hlásil na některou z fakult Slezské univerzity, čekalo by na něj talentové stipendium.

Stovka soutěžících se tak s vervou popasovala s osmým ročníkem soutěže, který na OPF začíná mít své pevné místo. Přetrvávající pandemie ale bohužel znemožňuje předat ceny vítězům fyzicky na dni otevřených dveří, jak je zvykem. O ceny ale určitě nepřijdou, jelikož jim budou zaslány poštou. Pokud by vás zajímaly výsledky, jsou k dispozici zde, kde si také můžete prostudovat vítězné práce.

Pandemie znemožňuje osobní předání cen. Na archivním snímku předává děkan OPF profesor Daniel Stavárek cenu jedné z vítězek minulého ročníku. (zdroj: Archiv OPF)