Studenti Slezské univerzity si připomněli 17. listopad. Soutěží i barevnými stuhami!

  • Radim Šlezingr
  • 20.11.2020
Svoboda je dar, zázrak, možnost vyjádřit svůj názor, každodenní maličkosti… A co znamená svoboda pro vás? Jednoduchá otázka, mnoho různých odpovědí. Obzvlášť nyní v době koronavirové, kdy jsou některé naše svobody potlačeny. Studenti Slezské univerzity a opavských gymnázií měli možnost vyjádřit se na toto téma v literární soutěži, kterou pro ně univerzita připravila v rámci připomínky 17. listopadu 1989.

Autor: Radim Šlezingr

Také letos si mohli studenti Slezské univerzity připomenout 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. I když kvůli koronaviru jinak než v minulých letech. Jako vzpomínkovou akci na listopadové události roku 1989 pro ně univerzita přichystala akci nazvanou „Navaž na 17. listopad 1989: odkaz svobody“. Literární soutěž byla jednou z jejích částí. Studenti dostali za úkol napsat úvahu na téma „Co pro mě znamená svoboda?“. A bylo to zajímavé čtení! Úroveň všech více než dvou desítek zaslaných prací byla vysoká. Porota složená ze zástupce Ústavu bohemistiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty a pracovníků oddělení komunikace Slezské univerzity měla těžké rozhodování. Nakonec vybrala tři nejlepší práce studentů Slezské univerzity a tři nejlepší eseje opavských gymnazistů. Vítězům gratulujeme! Nejlepší práce odměníme věcnými cenami (poukaz na oblečení značky UAX a další drobné věcné ceny). Symbolickou odměnu nakonec dostanou všichni účastníci soutěže, protože si ji zaslouží.

Studenti Slezské univerzity se také mohli v rámci akce „Navaž na 17. listopad 1989: odkaz svobody“ přihlásit v době od 4. do 16. listopadu k idejím sametové revoluce a ozdobit stuhou v barvách trikolory univerzitní památník Srdce studentstva u vstupu do univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě. Připravené stuhy byly symbolicky dlouhé 1,989 m. Kdo chtěl, mohl si stuhu vyzvednout (například při individuální procházce) ve vstupu do univerzitní knihovny, napsat na ni svůj vzkaz k odkazu 17. listopadu a poté ji připevnit na jedno ze železných srdcí, z nichž se Srdce studentstva skládá. Výsledek byl takový, že u Srdce studentstva ozdobeného desítkami stuh se zvědavě zastavovali kolemjdoucí lidé, památník zaslouženě budil jejich zvědavost. Co jsme si mohli na stuhách přečíst? Například, že svoboda je zázrak, základ společnosti a že nesmíme zapomínat.

Akce vyvrcholila v úterý 17. listopadu, kdy rektor Slezské univerzity doc. Ing Pavel Tuleja, Ph.D., položil u Srdce studentstva, jediného studentského památníku připomínajícího události listopadu 1989 u nás, květiny a zapálil svíčku. Tento jediný památník odkazující na události Sametové revoluce v Opavě byl slavnostně odhalen loni v listopadu.

Rektor Slezské univerzity doc. Ing Pavel Tuleja, Ph.D., položil u Srdce studentstva květiny a zapálil svíčku.
Pamětní deska památníku Srdce studentstva. (snímky: Slezská univerzita)