Jak vznikla studentská redakce Slezské univerzity? Seznamte se s jejími členy

  • Radim Šlezingr
  • 13.10.2020
Tyto řádky píši jako šéfredaktor studentské redakce Slezské univerzity v Opavě (SU), absolvent oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo a student oboru Audiovizuální tvorba. Slezská univerzita v Opavě je školou, která jde naproti uchazečům o studium i svým stávajícím studentům. Jednoduše by se dalo říci, že SU kráčí vpřed. Zároveň se zde koná nepřeberné množství akcí a událostí, které stojí za pozornost. A těch osobností, které jsou s naší Alma mater spjaté! To se těžko spočítá. Zhruba před dvěma lety jsem začal přemýšlet, jak více ukázat to dobré z univerzity okolnímu světu, jak ještě více stmelit studenty se školou. Myšlenka propojit potřebné s užitečným byla na světě. Proč by nemohli studenti o své škole psát?

Autor: Jakub Plaskura – studentská redakce Slezské univerzity

Členové studentské redakce SU mají za úkol informovat o akcích a událostech, které se budou konat ve spojení se školou, vyhledávají nová témata, zpracovávají převzaté články, dělají rozhovory s našimi studenty, pedagogy, pracovníky a absolventy. Zároveň však není samotné psaní jedinou náplní jejich práce. Rád tak používám termín, že redaktoři čelí nejen obvyklé rutině, která po čase přestane být zábavnou. Samotná redakce vznikla v lednu 2019 a od té doby zvelebila Síň slávy Absolventského portálu SU, kde můžete najít naše absolventy, kteří vybudovali pozoruhodnou kariéru ve svém oboru (https://absolventi.slu.cz/hall/).  Redakce také pracovala na časopise s názvem SUper magazín, který je jakousi výkladní skříní všeho podstatného, co se na SU děje. Redaktorů se týká i řada dalších projektů, ve kterých se mohou angažovat. Nespočet aktualit, velké množství pozvánek, rozsáhlé rozhovory s osobnostmi Slezské univerzity, to všechno je výsledkem téměř dvouleté éry studentské redakce od jejího vzniku.

Momentálně se studentská redakce skládá z 8 členů z různých oborů a fakult, což je pro funkci redakce nesporná výhoda díky širšímu záběru všeho podstatného na univerzitě. Je potřeba dodat, že redakce je tady pro všechny studenty a pracovníky školy, od kterých rádi uvítáme jakýkoliv námět na zpracování článku. Někdy i zajímavá událost totiž může zůstat osmi párům očí redaktorů skryta.  


BcA. Jakub Plaskura – šéfredaktor. Obor: Audiovizuální tvorba. Životní motto: „Panenku, co sedává v koutě, nikdo nehledá“
Bc. Eva Gladkovová. Obor: Němčina + Italština. Životní motto: „Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod“
BcA. Jan Polák. Obor: Audiovizuální tvorba. Životní motto: „Když jde problém vyřešit – vyřeš ho. Když ne – neřeš ho“
Bc. Denisa Palionová. Obor: Informační studia a knihovnictví. Životní motto: „Život je jenom tvá cesta. Ostatní můžou jít s tebou, ale nikdo nemůže jít za tebe“
Bc. Kristýna Hanačíková. Obor: Marketing a obchod. Životní motto: „Žij každý den, jako by byl ten poslední“
David Kocián. Obor: Kulturní dramaturgie v divadelní praxi. Životní motto: „Pokud něco chcete udělat, udělejte to teď, protože z někdy se stává nikdy“
Ružena Hradská. Obor: Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací. Životní motto: „Mysl, kterou rozšíří nová zkušenost, se nikdy nemůže vrátit ke svým starým rozměrům“
David Pinkas. Obor: Manažerská informatika. Životní motto: „Co tě nezabije, to tě posílí“