Soutěž Sestra roku: podpořte naši absolventku!

  • Daniel Martínek
  • 07.09.2020
Soutěž Sestra roku nemusíte znát, ale už název vám napoví, o co se asi jedná. Jde o soutěžní klání, které má za úkol vyzdvihnout a ocenit důležitou a náročnou práci zdravotní sestry. Slezskou univerzitu může těšit, že letos soutěží o titul s názvem Sestra roku i jedna z našich absolventek oboru Všeobecná sestra Bc. Kateřina Pernická!

Autoři: Kristýna Hanačíková a Jakub Plaskura – studentská redakce Slezské univerzity

Není potřeba si nic nalhávat, zdravotnický personál mnohdy nepůsobí na pacienta jako balzám na jeho neduhy. O to více je potřeba vážit si všech, kteří toto nesnadné povolání zvládají s laskavostí a úsměvem na tváři. Soutěž Sestra roku se koná pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a primátorem hlavního města Prahy.

Tuto soutěž pořádá vydavatelství Mladá fronta a odborný časopis Zdravotnictví a medicína. Soutěž má svou dlouholetou tradici. Vždyť letos se koná již podvacáté. Jde o určitou formu poděkování všem zúčastněným a nominovaným za jejich obětavost a přístup k pacientům. A jelikož má Slezská univerzita v kategorii „Sestra v přímé ošetřovatelské péči“ své želízko v ohni v podobě Kateřiny Pernické, rozhodli jsme se, že na soutěž upozorníme, a třeba tak naší absolventce pomůžeme k důležitým hlasům, protože výsledky soutěže notně závisí na veřejnosti!

Kateřina se původně viděla jako veterinářka, ale stala se z ní zdravotní sestra, která se snaží být i dobrým mentorem pro absolventy a studenty zdravotnických oborů tím, že je připravuje na nemocniční prostředí. Na zvířata ovšem nezanevřela a stále v jejím srdci zaujímají speciální místo. Věnuje se totiž již osm let canisterapii (metoda psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na zdravotně znevýhodněné pacienty prostřednictvím vycvičeného psa). Hlavním pracovištěm Kateřiny Pernické je však nemocnice, konkrétně Fakultní nemocnice v Motole. Také ji můžete zastihnout na Interní klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pokud byste se chtěli o Kateřině dozvědět více, můžete si přečíst rozhovor na stránkách FN v Motole

A jak pro naši absolventku hlasovat a přiblížit ji výhře? Je to jednoduché a hlavně zcela zdarma! Hlasování se můžete zúčastnit až do 29. září prostřednictvím tohoto odkazu. Studentská redakce Kateřině Pernické bude držet palce a přeje jí mnoho hlasů a úspěchů v pracovním i osobním životě.


Naše absolventka Bc. Kateřina Pernická (foto: David Černý, zdroj: www.fnmotol.cz)