Akademický senát Slezské univerzity již má opět svého předsedu

  • Daniel Martínek
  • 21.07.2020
V dnešních volbách byl členy Akademického senátu Slezské univerzity (AS SU) novým předsedou tohoto nejvyššího univerzitního orgánu ve druhém kole zvolen doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., dosavadní místopředseda a předseda jedné z jeho komor - komory akademických pracovníků. Nového předsedu si zvolilo novým, online způsobem, který umožňuje letos implementovaný informační systém Slezské univerzity, 20 z 22 řádných členů, a to poměrem hlasů 12 : 8. Současně byl volen i nový místopředseda, jehož volba ale nebyla úspěšná v důsledku rovnosti hlasů v obou kolech volby.

Připomeňme smutný fakt, že pozice dosavadního předsedy zůstala opuštěná nenadálým skonem Ing. Wernera Bernatíka, Ph.D. na konci června, který tuto pozici zastával již druhé volební období a s jehož odchodem se stále ještě jen obtížně vyrovnáváme.

Rozhodování AS SU je však rozhodující pro celou řadu okolností života akademické obce. Mimo jiné tento senát navrhuje a koná změny ve studijním a zkušebním řádu univerzity, má pravomoc rozhodovat o hospodářských otázkách, struktuře univerzity, volí také kandidáta na post rektora univerzity, schvaluje mnohé samosprávné aktivity univerzity. Na svém příštím zasedání se Akademický senát SU pokusí novou volbou místopředsedy doplnit celkový stav.