• 0

Poběž s námi a Zoo Ostrava pro luskouny!

  • Daniel Martínek
  • 02.07.2020
Slezská univerzita v Opavě zve v rámci své spolupráce se Zoo Ostrava k účasti na již 2. společném charitativním běhu. Tentokráte vybrané prostředky podpoří ohrožený druh luskounů. Výtěžek akce bude z větší části určen na stavbu a provoz záchranného a rehabilitačního centra na Sumatře. Charitativní běh pro všechny bez ohledu na věk a výkonnost se uskuteční v pátek 28. srpna v prostorách Zoo Ostrava.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: ORGANIZÁTOR AKCI PŘESUNUL NA NOVÝ TERMÍN 27. 8. 2021

Vyjádření Zoo Ostrava si můžete přečíst na této stránce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Běh Zoo Ostrava pro luskouny není organizátory zamýšlen jako závod. Jedná se o charitativní běh, jeho prostředky budou použity na záchranu ubývající populace luskounů. Zúčastnit se ho mohou děti v kočárku i prarodiče. Na výběr jsou tratě dlouhé 480 m, 2,5 km a 5 km. Účastníky charitativní akce čeká běh po stezkách v nádherném přírodním areálu Zoo Ostrava, druhé největší Zoo v České republice, a to po zavírací době od 18 hodin. Prezentace na místě pak probíhá v dřívějších hodinách. Počet přihlášených účastníků je omezen na počet 1200. Všichni studenti a zaměstnanci Slezské univerzity, kteří se rozhodnou tuto charitativní myšlenku podpořit a aktivně se zúčastní běhu, budou univerzitou navíc odměněni originálním sportovním dárkem. Zkrátka ale nepřijde žádný z účastníků běhu. Univerzitní Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Filozoficko-přírodovědecké fakulty připraví pro všechny závodníky ochutnávku povzbuzujícího drinku inspirovaného Indonésií. A do tomboly určené pro účastníky běhu věnuje Slezská univerzita 3 hodnotné ceny.

Hlavním cílem projektu ostravské Zoo je podpora redukce ilegálního obchodu s luskouny a zmírnění úbytku jejich populací ve volné přírodě. Například v Gabonu na západním pobřeží Afriky platí maso luskounů za pochoutku, v Číně je zase velká poptávka především po šupinách těchto živočichů. Ty se využívají v tradiční medicíně. Jeden kilogram šupin se v této části Asie prodává za podobnou cenu jako slonovina. I proto je podle neziskových organizací zaměřených na životní prostředí luskoun zároveň jednou z nejčastějších obětí pytláků na světě.


Luskoun s mládětem, zdroj: web Zoo Ostrava
Jediná obrana luskouna před predátory - stočit se do klubíčka, zdroj: web Zoo Ostrava


Získaný výtěžek tohoto charitativního běhu bude z 80% určen na stavbu a provoz záchranného a rehabilitačního centra na Sumatře nadace PASAL Foundation (Yayasan Peduli Kelestarian Satwa Liar, v překladu Nadace na zachování divokých zvířat), kam budou moci být ve spolupráci s odpovědnými indonéskými úřady umístěni luskouni zabavení v rámci potírání ilegálního obchodu s chráněnými volně žijícími živočichy a posléze vraceni do volné přírody. Dvacet procent z výtěžku pak půjde na podporu Zoo Ostrava.

Slezské univerzita v Opavě započala spolupráci se Zoo Ostrava v roce 2018 formální adopcí samičky orla královského (návaznosti na slezskou orlici, kterou symbolicky nese ve své značce). Již tímto aktem se Slezská univerzita zařadila do širší rodiny souručenství, která spojuje angažované lidi, kteří se snaží zlepšit život kolem sebe. Touto filozofií se Slezská univerzita snaží řídit a žít, takovým lidem fandí a podporuje je. V minulém roce, kdy lidé ze Slezské univerzity podpořili svou účastí Běh pro gibony, uběhli pro tento ohrožený druh celkem 83 km a přispěli tak na jejich záchranu 8.800 Kč!

 

Těšíme se na setkání na trati!

Kompletní informace k akci lze najít na: http://www.behzooostrava.cz/

Účastníci z řad Slezské univerzity získají informace také zde: luskouni.slu.cz


Vypadá to jako šiška, šupiny to má jako šiška, barvu to má jako šiška a uteče to na strom. Co to je? Luskoun! Zdroj: web Zoo Ostrava


Kdo jsou luskouni?

Luskouni, savci s tělem pokrytým šupinami žijící v Africe a Asii, se živí mravenci, termity a dalším hmyzem a neumějí se pytlákům sami účinně bránit. Když ucítí nebezpečí, stočí se do klubíčka, takže se stačí sehnout a sebrat je. Proto zcela nepomáhá ani to, že luskoun je chráněný a obchodování s ním zakázané.

Proč je potřeba ohrožení luskounů více zviditelnit? Víc vám napoví článek ze stránek PRIMA ZOOM!