Rozvolnění mimořádných opatření č. 3 pro omezenou možnost vstupu studentů

  • Daniel Martínek
  • 24.04.2020
III. Změny a doplnění - Rozhodnutí rektora č. 8/2020 - Opatření k zamezení šíření koronaviru

S účinností od pondělí 27. 4. 2020 se rozhodnutím rektora SU zmírňují některá předešlá opatření. Rektor rozhodl, že zákaz osobní přítomnosti studentů v univerzitních budovách se nevztahuje na:

a) osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi,

b) individuální vstup studentů do prostor knihovny za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury,

c) osobní přítomnost studentů v případě:

  • konzultací nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • vykonávání laboratorní, experimentální nebo umělecké práce zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, či oboru za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • klinické a praktické výuky a praxe.

 

V souvislosti s tím rektor dále stanovuje, že student se může na výše uvedených formách výuky, zkoušky nebo jiné činnosti účastnit pouze v případě, že splňuje tyto podmínky:

  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • v IS SU potvrdí čestné prohlášení potvrzující neexistenci karantény a příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,
  • u vstupu do zkušební nebo jiné pracovní místnosti (např. laboratoř, ateliér, střižna aj.) provede dezinfekci rukou,
  • po celou dobu přítomnosti v prostorách univerzity bude mít zakryty dýchací cesty (nos, ústa) vhodným ochranným prostředkem jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiným prostředkem, který brání šíření kapének.

Vykonávání odborných praxí studentů se bude řídit podmínkami dohodnutými s poskytovatelem praxe nebo podle rozhodnutí vydaného vedoucím součásti.


Celé znění Rozhodnutí rektora č. 8/2020, včetně jednotlivých změn a doplnění, naleznete zde na speciální stránce ke koronaviru v části Soubory a dokumenty.