Získali jsme druhou nejlepší známku v rámci hodnocení výzkumných organizací

  • Daniel Martínek
  • 17.04.2020
Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, zveřejnila výsledky hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+. Slezská univerzita dle škálování v segmentu vysokých škol získala druhou nejlepší známku (B´) s označením „velmi dobrá (very good)“. Je tak stejně hodnocena jako Ostravská univerzita a obdržela lepší hodnocení než další vysoké školy a univerzity jakými např. jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nebo ve stejné kategorii multioborových vysokých škol Univerzita Pardubice a Univerzita Hradec Králové.

V rámci hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ bylo mezi letošní výsledky doplněno indikativní škálování výzkumných organizací po dvou letech implementace hodnocení. Dělí výzkumné organizace do čtyř skupin podle kvality jejich vybraných výsledků v národním měřítku. Indikativní škálování výzkumných organizací, jež jsou institucionálně financovány, má sloužit zejména výzkumným organizacím k zjištění kvality jejich vybraných výsledků v národním měřítku.

V odůvodnění škály B´ s označením velmi dobrá se mj. uvádí: Instituce vyrovnané kvality s výbornými výsledky výzkumu, dostatečným inovačním potenciálem a/nebo významnými výsledky aplikovaného výzkumu, výsledky VaVaI odpovídají účelu zřízení. U Slezské univerzity se dále uvádí: Celkově hodnocení SU vychází především ze dvou oborových skupin, kde je výzkumně aktivní a kde konzistentně dosahuje velmi dobré úrovně v národním i mezinárodním srovnání.

Loňské hodnocení, ve kterém Slezská univerzita získala také druhé nejlepší hodnocení B+, zahrnulo pouze výsledky uplatněné ve dvou letech, proto bylo na národní úrovni navrženo škálování indikativní A´, B´, C´, D´, (N/A). Škálování v plném rozsahu proběhne po náběhu zbylých modulů M3 až M5 a nárůstu robustnosti informace. Kompletní hodnocení výzkumných organizací v segmentu VŠ probíhá právě v letošním roce.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, který byl zřízen zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Rada pro výzkum, vývoj a inovace pokračuje v činnosti Rady pro výzkum a vývoj podle § 35 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném do dne 1. července 2009, a v činnosti Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, zřízené zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: vedavyzkum.cz