#JSMEVTOMSPOLU Oficiálně pomáhá porazit Covid-19 téměř stovka studentů SU!

  • Daniel Martínek
  • 01.04.2020
Možná si ani neumíte představit, kolik ze studentů Slezské univerzity v Opavě momentálně pomáhá v boji proti novému typu koronaviru. Jedno je jisté. Tento neviditelný soupeř dokáže semknout společnost. Také o tom, jak se studenti zapojují do dobrovolnických prací, jsme se bavili se studentkou 3. ročníku oboru Všeobecná sestra a členkou Studentské komory akademického senátu FVP Zuzanou Filkovou, která momentálně působí na kardiovaskulárním oddělení Fakultní nemocnice Ostrava.

Autor: Jakub Plaskura - studentská redakce Slezské univerzity

 

Jsi členkou fakultního akademického senátu. Máš tedy přehled o tom, kolik studentů SU momentálně pomáhá v boji proti pandemii koronaviru?

Dalo by se říct, že hrubý přehled o tom, kolik studentů se hlásí k dobrovolnické činnosti, máme. K dnešnímu dni se jedná o 94 studentů, které fakulta eviduje jako dobrovolníky, čísla však předpokládáme mnohem vyšší. Řada studentů se zapojuje do dobrovolnických činností i mimo možnosti, které jim nabízí fakulta, a proto odhadujeme mnohem vyšší číslo dobrovolníků.

 

Jde pouze o sestry, nebo jsou nápomocni i studenti jiných oborů?

Zcela určitě se nejedná pouze o Ústav ošetřovatelství, nápomocní jsou v momentální situaci studenti všech oborů. Pomoc, kterou občané potřebují, nespočívá pouze v pomoci ošetřovatelské. Jedná se také o šití roušek, donášku nákupu pro seniory a znevýhodněné osoby, nebo hlídání dětí zdravotnickému personálu. Pomoc opravdu přichází ze všech řad studentů a za to jim velmi děkujeme.

 

Jakou formou došlo k náboru dobrovolníků a je možnost, aby se někdo zapojil nyní?

O dobrovolnické činnosti se studenti mohli dozvědět přímo z webových stránek naší fakulty, kde jim je nabízena možnost, aby se zapojili.  Podmínkou je vyplnění formuláře, kdy následně fakulta zprostředkuje kontakt mezi dobrovolníkem a zařízením se zájmem o pomoc. Většina studentů je aktivní na sociálních sítích, na kterých se velmi často žádost o pomoc inzeruje. Také tímto způsobem se tak řada studentů mohla zapojit. Pokud se ještě nyní někdo zapojit chystá, možnosti stále jsou a každá pomoc je obdivuhodná.

Pozn. editora: výzvu k zapojení a vstupu do registru dobrovolníků najdete také na naší speciální “koronavirové“ stránce.

 

Kde všude mohou dobrovolníci pomáhat?

Tady bych zmínila studenty Ústavu ošetřovatelství, kteří svou pomoc mohou směřovat do nemocnic, domovů pro seniory nebo do jiných organizací, kde jsou zdravotníci momentálně potřeba.

 

Ty osobně pracuješ na kardiovaskulárním oddělení. Jak zasahuje COVID-19 tvé pracoviště?

Jedná se především o zvýšená hygienická opatření, nošení ochranných pomůcek po celou dobu směny a dbání doporučení a pokynů jednotlivých zdravotnických zařízení, která se mohou lišit dle pracoviště.

 

Jak teď vypadá tvoje směna?

Řekla bych, že má směna vypadá stále stejně, jak tomu bylo před pandemií. Ono přece jenom určitá pracoviště nelze pozastavit a ani jiným způsobem změnit jejich režim. Nejedná se pouze o mé oddělení. Ta situace, která nastala, nepozastavila zdravotní problémy pacientů. Určitě se snažíme klást zvýšený důraz na ochranu jejich zdraví a taky zdraví personálu.

 

Vidíme sympatické pokusy zdravotníků, hasičů a dalších, jak sdílejí na sociální sítě tanečky se slovy „zvládneme to“ apod. Jaká je nálada na tvém pracovišti? Jde poznat, že zdravotnictví prochází těžkou zkouškou?

Ano, taky často taková videa vídám a musím říct, že mi vždy zlepší náladu, protože nejen zdravotnictví, ale i jiná povolání teď prochází těžkým obdobím a je hezké vidět, jak to dokáže lidi semknout. Je pravda, že my jsme zatím na oddělení netančili, ale asi to navrhnu. Ta nálada je různá, především se momentálně na mém oddělení objevuje obrovská solidarita, vzájemná pomoc a často se podporujeme hezkými zprávami, takže za mě skvělé.

 

Jak vnímáš situaci kolem nedostatku ochranných pomůcek jako zdravotnice? Na vašem oddělení jich máte dostatek?

Ano, momentálně je ohledně tohoto tématu plno zpráv a rozdílných informací. Já jsem se zatím nesetkala s tím, že by nám něco scházelo. Máme staniční sestru, která nás napomíná, ať všechno poctivě nosíme a dbáme na naši ochranu, což je skvělé. Velká vlna solidarity přichází ze strany lidí, kteří doma šijí roušky. Často mi na sociálních sítích píšou, jestli máme roušky nebo jestli nepotřebujeme dodat. Tímto bych chtěla poděkovat také jim.


Zuzana Filková pomáhá na kardiovaskulárním oddělení Fakultní nemocnice Ostrava