Werner Bernatík obhájil post předsedy Akademického senátu SU

  • Daniel Martínek
  • 12.03.2020
Ing. Werner Bernatík, Ph.D., jinak člen akademické obce Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, se stal novým předsedou Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě (dále Senát). Můžeme však napsat staronovým, protože ve volbách obhájil post, který již od roku 2017 zastával. Spolu s ním byli na prvním řádném zasedání nově složeného nejvyššího orgánu vysoké školy zvoleni také místopředsedové a současně předsedové obou komor.

Nové složení Senátu pro období let 2020 – 2023 vzešlo z dílčích voleb na jednotlivých součástech v uplynulých týdnech a následně se v rámci v pořadí 300. zasedání AS SU v úterý 10. března 2020 uskutečnila volba představitelů.

Jako hosté se zasedání Senátu zúčastnili také rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. a nově jmenovaný ředitel Fyzikálního ústavu v Opavě (FÚ) prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Na funkci předsedy Senátu byli navrženi dva kandidáti – Mgr. Ing. Werner Bernatík, Ph.D. a RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. Následná volba pak poměrem hlasů 19:2 potvrdila v této pozici staronového předsedu. Hned poté volební komise zahájila volbu předsedů obou komor, kteří se současně stávají místopředsedy Senátu a členy předsednictva. Pro komoru akademických pracovníků byli navrženi rovněž dva kandidáti, a to doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. a doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D., která za projevenou důvěru poděkovala, avšak nominaci nepřijala. Za studentskou komoru byl navržen Bc. MgA. Miroslav Zeman. Oba pánové pak byli senátory do svých funkcí zvoleni plným počtem hlasů.

Novému předsedovi univerzitního Senátu přejeme nejen hodně úspěchů v jeho náročné a zodpovědné práci, ale také vše nejlepší, pevné zdraví a neutuchajícího ducha k 50letému jubileu, které oslavil právě v den volby. Všem senátorům pak přejeme mnoho štěstí a úspěchů v jejich práci.

V dalším pokračování jednání už staronový předseda vedl diskusi k vyhlášení doplňovacích voleb do akademického senátu za nově vzniklý Fyzikální ústav v Opavě. Jelikož aktuálně nemá tento ústav žádné studenty, bude mít v Senátu prozatím pouze jednoho zástupce (v zaměstnanecké komoře).

S Fyzikálním ústavem se pojily i další body jednání senátorů, např. přesun studijních programů z Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na FÚ, nebo žádost o akreditaci nového doktorského studia. K těmto bodům promluvil k senátorům prof. Zdeněk Stuchlík:
„Budeme předkládat celkem šest studijních programů, kdy pět z nich již prošlo veškerou procedurou v rámci Rady pro vnitřní hodnocení (RVH) a byly schváleny, tři z nic jsou již na Národním akreditačním úřadu a jejich projednávání pokračuje,“ uvedl ředitel FÚ s tím, že oním šestým je nový doktorský studijního program „Teoretická fyzika a astrofyzika“.

Senátoři se vyjádřili také k otázkám personálních záležitostí tohoto ústavu či návrhu členů Vědecké rady Fyzikálního ústavu v Opavě, kdy prof. Zdeněk Stuchlík senátory informoval, že Vědecká rada Fyzikálního ústavu v Opavě by měla být tvořena osmi interními a pěti externími členy. V následném hlasování pak Senát vyslovil souhlas se všemi navrženými členy. V rámci programu jednání Senát projednal a schválil rovněž podmínky pro přijetí ke studiu na Matematickém ústavu Slezské univerzity.


SOUČASNÉ SLOŽENÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ:


Komora akademických pracovníků:

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. (MU),
doc. PhDr. Michaela Weiss, doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D., Mgr. David Radek, Ph.D. a RNDr. Miroslav Langer, Ph.D. (všichni FPF),
doc. PhDr. Et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D., Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D., PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. (všichni FVP),
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D., Dr. Ing. Ingrid Majerová, Ing. Tomáš Verner a Mgr. Ing. Werner Bernatík, Ph.D. (všichni OPF)

Studentská komora:


Jan Jamnický, Jakub Trembač a Bc. MgA. Miroslav Zeman (všichni FPF),
Aneta Babijová, Martin Prokop, Marcela Prusková (všichni FVP),
Ing. Jaroslav Škrabal, Bc. Tomáš Hercig a Ing. Radka Kubalová (všichni OPF),
Mgr. Pavel Holba (MU)