Bene Merito – čestná medaile ministra zahraničních věcí Polské republiky pro Irenu Korbelářovou a Rudolfa Žáčka

  • Martin Kůs
  • 09.12.2019
U příležitosti slavnostního setkání na Velvyslanectví Polské republiky v Praze převzali 21. listopadu 2019 profesorka Irena Korbelářová a profesor Rudolf Žáček z rukou J. E. Barbary Ćwioro, velvyslankyně Polské republiky v Praze, čestnou medaili Bene Merito.

Redakce, foto: archiv prof. Ireny Korbelářové

Udělil jim ji ministr zahraničních věcí Polské republiky za zásluhy o posilování postavení Polska v mezinárodním prostoru. Oba jmenovaní jí byli oceněni nejen za členství v organizačním výboru I. Kongresu českých polonistických studií, ale za dlouholetou spolupráci s polskými partnery a aktivity spojené s výzkumem a prezentací polských dějin, současného dění a česko-polských vztahů. Náleží rovněž k zakládajícím členům Polsko-české vědecké společnosti (Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe), podílejí se od samého počátku na vedení a činnosti Mezinárodního centra slezských studií, prof. Žáček měl významný vliv na profilování Konference rektorů slezských univerzit.


Ocenění se děkanům obou opavských fakult Slezské univerzity dostalo spolu s dalšími významnými představiteli z českého i polského akademického prostředí v rámci zakončení I. Kongresu českých polonistických studií. Vznikl z iniciativy již zmíněné Polsko-české vědecké společnosti, ve spolupráci osmi institucí v České republice, a jeho cílem byla bilance českých bádání o Polsku, jeho reáliích, dějinách a jazyku, a propagace znalosti o Polsku a polko-českých vztazích. Kongres se konal v průběhu podzimních měsíců v Olomouci, Brně, Hradci Králové, Pardubicích, Liberci, Praze a také v Opavě.

Slezská univerzita v Opavě byla hostitelkou kongresu 5. až 7. listopadu 2019, kdy pořádala Fakulta veřejných politik ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou mezinárodní konferenci nazvanou Obraz Polska a Poláků v českých médiích (více o konferenci zde).