Slezskou univerzitu nově povedou čtyři prorektoři

  • Martin Kůs
  • 01.12.2019
Na základě návrhu rektora doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., a po následném schválení Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě došlo k transformaci oblastí řízených jednotlivými prorektory univerzity. Současně od 1. prosince 2019 jmenoval rektor nové prorektory, kteří se vedení těchto oblastí ujmou.
Nováčkem v nejvyšším vedení univerzity se stala Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D., kterou rektor pověřil vedením oblasti pro studijní a sociální záležitosti, jež dosud zastával doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Ten se od počátku prosince ujme v roli prorektora nově vytvořeného oddělení Strategie a komunikace, které integruje dosavadní oddělení vztahů s veřejností, tedy vnitřní i vnější komunikaci, strategii a analytické oddělení a stávající kariérní centrum.

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D., který dosud zastával pozici prorektora pro rozvoj, byl nově pověřen funkcí prorektora pro řízení projektů.

Oblast vědy a zahraničních styků nadále povede prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., a nedojde zde k žádným personálním ani strukturálním změnám.

Nově tedy budou úzké vedení Slezské univerzity v Opavě tvořit vedle rektora doc. Pavla Tuleji čtyři uvedení prorektoři, kvestorka Ing. Ivana Růžičková, MPA, a v pozici předsedy Akademického senátu SU Ing. Werner Bernatík, Ph.D.