Letošní konference MÉDIA/DĚJINY/SPOLEČNOST se věnovala tématu obrazu Polska a Poláků v českých médiích

  • Martin Kůs
  • 17.11.2019
Ve dnech 5. - 7. listopadu 2019 se již počtvrté konala konference MÉDIA/DĚJINY/SPOLEČNOST. Cyklus konferencí nese podtitul Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme (Manipulace, propaganda a rozhodování napříč soudobými/novodobými dějinami) a zaměřuje se na zobrazování historie v současných médiích.

Autor: Jan Polák - studentská redakce Slezské univerzity v Opavě

Tématem letošního ročníku se stal Obraz Polska a Poláků v českých médiích. Také proto byla letos konference zařazena do programu Kongresu českých polonistických studií 2019. Konference se uskutečnila v budově Slezské univerzity v Opavě v Hauerově ulici a v aule Fakulty veřejných politik (dále FVP).

Třídenní program konference odstartovalo zahájení Polského filmového maratonu v kinosále areálu Hauerova. Úvodního slova se chopila vedoucí oboru Audiovizuální tvorba Mgr. Monika Horsáková a děkan FVP prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. V kinosále měli návštěvníci možnost vidět životopisný film Jack Strong – krycí jméno plukovníka polské lidové armády Riszarda Kuklińského, snímek 80 milionů od režiséra Waldemara Krzysteka, hudební film Excentrici nebo dokumentární snímek Střední Evropa jde za svobodou.

Hlavní program konference se přesunul do sousední budovy FVP. V úvodním bloku příspěvků mimo jiných hovořil prof. Rudolf Žáček o historických křivdách v česko-polských vztazích, Mgr. Monika Horsáková ukázala, jaký je obraz Polska a Poláků v současném českém zpravodajství, kdy se zaměřila na zajímavou statistiku českých médií. Překvapením pro mnohé byl videorozhovor s PhDr. Miroslavem Karasem, který na dálku zejména studentům v aule přiblížil specifikaci práce zahraničního zpravodaje. Z prostředí televize byl i příspěvek redaktorky studia České televize v Ostravě Renaty Bilanové, která ukázala, jak funguje vysílaní pro polskou menšinu v České republice.


V druhém konferenčním bloku se posluchači mohli dozvědět mnoho zajímavých informací o katolické církvi v české a polské společnosti, polské gastronomii v českém mediálním prostoru, polských dějinách na českých multimediálních portálech nebo také o česko-polském filmu a jeho paralelách. O tom všem postupně přednášeli Mgr. Marcin Stanislaw Kieras, PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D., Mgr. Petr Šimíček a Mgr. Martin Novosad.

Druhý a závěrečný den konference byl zahájen příspěvkem Milana Hese o výuce dějepisu, který byl doplněn o ukázku práce s filmem Opozice v borůvčí, jehož tvůrkyní je mimo jiné také jedna z přednášejících Mgr. Monika Horsáková. Následoval příspěvek doktoranda Institutu tvůrčí fotografie (dále ITF) Arkadiusze Goly, který ve své prezentaci měl ukázky fotografických projektů studentů této významné fotografické školy v Opavě. Objevili se zde také fotky MgA. Davida Machače, které se věnují fenoménu zahrádkaření v Polsku. Po diskuzi o kýči, který se ve velké míře objevuje v polské kultuře, následovaly příspěvky pedagogů Slezské univerzity v Opavě – Mgr. Jakuba Chrobáka, Ph. D., a Mgr. Stanislavy Schupplerové, Ph.D. Ti se zabývali obrazem Polska v české literatuře, respektive tvorbou Olgy Tokarczuk v českých literárních recenzích. Na samotný závěr vystoupil šéfredaktor nakladatelství Protimluv Jiří Macháček. Celou konferenci zakončil spoluzakladatel a šéfredaktor brněnského nakladatelství Větrné míry. Závěrečné příspěvky byly zaměřeny na polskou literaturu, úskalí její propagace a česko-polské kulturní kontakty.

Konferenční částí ale čtvrtý ročník konference MÉDIA/DĚJINY/SPOLEČNOST zdaleka nekončil. Součástí byl také doprovodný program, jehož součástí jsou výstavy Nezávislé (Galerie Breda), Spolu v bublinách – komiksová výstava (Hauerova 4, Opava) a Výstava publikací z fondu univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě (Bezručovo náměstí 14, Opava), které lze navštívit až do 25. listopadu.