Slezská univerzita po roce opět hostí setkání KRUŚ. Sdružení se s přístupy nových členů změní na asociaci

  • Martin Kůs
  • 06.11.2019
Zástupci Konference rektorů slezských univerzit (KRUŚ) se sejdou v historických prostorách zámečku v Petrovicích u Karviné. Ve dnech 7. až 8. listopadu budou zasedat, aby projednali aktuální témata z prostředí vysokého školství, která hýbou především Polskem. Budou se také projednávat další možnosti rozvoje přeshraniční spolupráce. Záštitu nad listopadovým jednáním KRUŚ převzala její excelence Barbara Ćwioro, velvyslankyně Polské republiky v České republice.
Hlavním bodem setkání Konference rektorů slezských univerzit bude podpis deklarace a vznik nové Polsko-české asociace univerzit, jejímiž novými členy, spolu se stávajícími členy sdružení KRUŚ, se stanou veřejné vysoké školy z Liberce, Hradce Králové, Pardubic a Olomouce. Na programu dvoudenního setkání je dále projednání implementace nového polského zákona o vysokém školství a vědě spojena s obavami politického vměšování do akademických záležitostí a tím omezení akademických svobod nebo přeshraniční spolupráce pro oblast univerzity třetího věku.K těmto bodům se samostatně na čtvrteční tiskové konferenci, která předchází setkání zástupců KRUŚ, vyjádří novinářům předseda sdružení KRUŚ a rektor Slezské univerzity v Katovicích Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dále zástupce Vratislavské univerzity a předseda poradního výboru sdružení Prof. dr hab. Zdzisław Latajka a rovněž zástupce Vratislavské univerzity a vědecký tajemník sdružení Dr Ryszard Gładkiewicz. Slezskou univerzitu v Opavě zastoupí na tiskové konferenci rektor doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Pozvání na tiskovou konferenci přijala také generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

Setkání zástupců KRUŚ v Petrovicích u Karviné není náhodné. Je spojeno s konáním konference Média, dějiny a společnost, která se uskuteční na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě ve dnech 5. až 7. listopadu 2019 a nese podtitul Obraz Polska a Poláků v českých médiích. Konference je zařazena do programu Kongresu českých polonistických studií 2019 (Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego 2019), jehož hlavními organizátory jsou Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové a Historický ústav AV ČR v. v. i.


O Konferenci rektorů slezských univerzit
Konference rektorů slezských univerzit byla založena z iniciativy Slezské univerzity v Opavě v roce 2003. Jedná se o volné zájmové sdružené šesti vysokých škol z oblasti historického Slezska: Slezské univerzity v Opavě, Vratislavské univerzity (Uniwersytet Wrocławski), Ekonomické univerzity v Katovicích (Uniwersytet Ekonomiczny), Opolské univerzity (Uniwersytet Opolski), Slezské univerzity v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach) a Ostravské univerzity. Hlavním cílem sdružení je realizovat myšlenku společného evropského výzkumného prostoru v souladu s principy Velké charty evropských univerzit (Magna Charta Universitatum, Boloňa 1988) v podmínkách střední Evropy, dále iniciování multilaterální spolupráce, tzn. snahy o vytvoření sítě partnerských univerzit, které jsou teritoriálně propojené se Slezskem.
Sdružení KRUŚ je především platformou pro spolupráci mezi jmenovanými vysokými školami, vedle studijních záležitostí se jedná např. o rozvoj terciálního školství a jeho působení v regionech, kde jednotlivé školy působí. Sdružení pak navrhuje řešení a možnosti ohledně problematiky vysokého školství v České republice a v Polsku, vyjadřuje se k oficiálním výrokům příslušných ministerstev obou států. KRUŚ se rovněž angažuje na poli společných interdisciplinárních výzkumů týkajících se Slezska, včetně zřízení Mezinárodního centra slezských studií (MCSS), vydávání monografií v rámci působení MCSS a pořádaní vědeckých konferencí jak na polské straně, tak v české části slezského regionu. Činnost KRUŚ se neomezuje pouze na interdisciplinární výzkumy, ale také se zabývá společenskými otázkami ve vztahu k hospodářství, ke společnosti, k ochraně životního prostředí, kulturního a historického dědictví a v neposlední řadě k vzdělávání, vždy ve spojitosti s regionem Slezska.
Předsedou KRUŚ byl v září 2016 zvolen rektor Slezské univerzity v Katovicích Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, který v předsednictví vystřídal tehdejšího rektora Vratislavské univerzity prof. dr hab. Marka Bojarskeho, nyní čestného předsedu KRUŚ.