Univerzitní informatici realizovali první opavský robotický pětiboj

  • Martin Kůs
  • 04.11.2019
Prostory galerie obchodního domu Breda&Weinstein v prvním patře patřily ve čtvrtek 17. října žákům základních a středních škol. Pracovníci Ústavu informatiky Slezské univerzity v Opavě pro všechny zájemce připravili Robotický pětiboj - zábavný soutěžní program plný důmyslných klání a úkolů.

Autor: David Kocián – studentská redakce Slezské univerzity v Opavě

Mgr. Zuzana Urbánková z Centra multimediální tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě se obrátila na Ústav informatiky s ideou propagační akce pro základní a střední školy. Tuto myšlenku dále rozpracovali hlavní iniciátoři projektu RNDr. Jiří Martinů, Mgr. Anna Novotná, Ph.D. a Mgr. Kamil Matula, kteří si pro žáky vymysleli a zrealizovali pět disciplín – proto pětiboj. Robotický pětiboj zaujal především opavské základní školy. Účastnit se mohli jednotlivci i malé skupiny maximálně s pěti soutěžícími. Členové soutěžních týmů měli možnost si své týmy pojmenovat a odlišit se tak od ostatních.V jednotlivých disciplínách si mohli žáci prověřit své znalosti z oboru robotiky. Například v kvízu o deseti základních otázkách, který měl dvě varianty obtížnosti a soutěžící si mohli vybrat, jestli podstoupí jednoduší variantu pro juniory, nebo těžší pro seniory. Také prověřili své dovednosti při slalomu, ve kterém se snažili s robotem ovládaným pomocí aplikace v tabletu co nejrychleji projet danou trať. Museli se rovněž vypořádat s bludištěm, kde ovládali malého robota pomocí notebooku. Při této disciplíně již nezáleželo pouze na rychlosti, ale i na přesnosti, kde za každý dotek hrany bludiště účastnící získávali trestné body v podobě jedné sekundy za každý náraz do hran bludiště. Další disciplínou byly dřevěné hlavolamy, které měly prověřit děti v logickém myšlení. Poslední soutěž byla oblíbená zejména u kreativních jedinců, kteří měli stavět robota z populární stavebnice Lego. Hodnoceni byli potom za originalitu, ale i funkčnost. Vytvořenému robotovi tedy nesměla chybět určitá řídící jednotka a pohybové možnosti.

Účast byla velmi hojná, soutěže se zúčastnily desítky žáků. Během krátké chvíle byly obsazeny všechny soutěžní disciplíny. Největší výzvou pro pořadatele byla nepochybně organizace, se kterou si poradili na výbornou. Děti nemusely na jednotlivé úkoly čekat, netvořily se žádné fronty, a žáci si tak svůj robotický pětiboj užili s úsměvem.

„Všichni účastníci robotického zápolení obdrželi čestný diplom, kterým jsme stvrdili, že zdárně splnili všechny disciplíny a obdrželi také dárkovou tašku s různými propagačními předměty Slezské univerzity v Opavě. Družstva či jednotlivce s nejlepšími výsledky navíc pozvali k návštěvě na univerzitu, kde jim chceme ukázat laboratoře robotiky našeho ústavu,“ uvedl k soutěži Kamil Matula z Ústavu informatiky s tím, že soutěž tohoto druhu pro žáky základních a středních škol se konala poprvé a jak pevně věří, zájem ze škol je jasným důvodem k tomu, aby se robotický pětiboj opakoval.

My ještě doplňujeme, že Ústav informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě pořádá i další akce jak pro základní, tak i střední školy formou různých komentovaných exkurzí, případně sami zástupci Ústavu informatiky navštěvují střední školy s různými populárně-naučnými přednáškami pro studenty a nechybí ani na dalších akcích, kde se univerzita prezentuje.