Ústav historických věd na trojmezí Maďarska, Slovenska a Rakouska

  • Martin Kůs
  • 07.11.2019
Stejně tak, jako se konala exkurze v letním semestru 2019, podnikl Ústav historických věd Slezské univerzity v Opavě, další ze svých plánovaných exkurzí.

Autoři: Mgr. Igor Zmeták, PhD.; Mgr. Vít Němec; Michaela Pecinová

Ta byla nyní cílena na trojmezí Maďarska, Rakouska a Slovenka. Program exkurze byl zaměřen na období od starověku po moderní dějiny, se zvláštním zřetelem na prolínání římské kultury, v rámci Limes Romanus, v navštívených oblastech či židovské kultury na Slovensku. Během exkurze se všichni účastníci aktivně podíleli na jejím průběhu svými referáty, spojenými s danými místy, která byla navštívena. Každý z účastníků si díky rozmanitému programu přišel na své.

Není většího spojníku římské kultury s „barbarským“ světem, než kterým byla starověká hranice Limes Romanus. Během exkurze jsme navštívili kastel Kelemantia na levém břehu Dunaje u obce Iža a kastel Gerulata ve slovenských Rusovcích v blízkosti Bratislavy, kde i nadále probíhají archeologické práce a počítá se s rozšířením stávající expozice v nově plánované budově.Ve spojitosti s židovskou kulturou, jejím vývojem a tragickým osudem Židů na Slovensku v období Slovenského štátu, jsme v průběhu exkurze navštívili Trenčín, Sereď a Bratislavu. První zastávkou byla trenčínská synagoga s následným navštívením Muzea holocaustu v Seredi. Zde se nacházel nejdříve pracovní a posléze koncentrační tábor, jehož smutný osud na nás hluboce zapůsobil. Další zastávkou bylo Muzeum židovské kultury v Bratislavě věnované židovskému vyznání a každodennímu životu. Posledním navštíveným a zároveň druhým nejposvátnějším místem judaismu na světě, bylo Mauzoleum významného bratislavského rabína Chatama Sofera, které se nachází na místě bývalého nejstaršího židovského hřbitova v Bratislavě.

Stejnou měrou, jakou byl kladen důraz na římskou a židovskou kulturu, byla reflektována i problematika jiných historických etap. Ku příkladu osobnost M. A. Běňovského ve Vrbovém, dále M. R. Štefánika a D. Jurkoviče, jenž svému příteli na vrchu Bradla vystavěl mohylu, jako připomínku jeho tragické smrti. Dalším místem byl pevnostní systém v Komárnu, poté jsme měli možnost navštívit benediktýnský klášter Pannonhalma, hrad Devín, Dóm sv. Martina nebo historické centrum Bratislavy, včetně samotného Bratislavského hradu. Poslední dny exkurze byly završeny návštěvou zámku Schlosshof spojeného s osobností Eugena Savojského, či hradu Červený kameň, který byl majetkem význačného evropského bankéřského rodu Fuggerovců.

Pokud jste neměli možnost zúčastnit se této vydařené podzimní exkurze, věřte, že Ústav historických věd již nyní plánuje jednu z mnoha dalších exkurzí, kdy se bude těšit na Vaši účast.