Historický klub odhalil nové logo

  • Martin Kůs
  • 31.10.2019
Historický klub studentů Slezské univerzity odhalil na své středeční poradě nové logo. Má podobu erbu, kterým se nejen hlásí k Slezské univerzitě, ale také představuje šíři historického záběru, kterému se klub věnuje.

Autor: Nikol Misaki Vavrlová - studentská redakce Slezské univerzity v Opavě

Tuto středu se konala již druhá schůze historického klubu. Jako překvapení pro členy zde byla oficiálně poprvé odhalena finální podoba nového loga. Realizaci návrhu má na svědomí studentka průmyslovo-umělecké školy v Opavě, Barbora Naomi Vavrlová.
"Logo je většinou první věc, které si lidé všimnou. Logo by mělo být reprezentativní a přesně toho jsme se drželi. Naši příslušnost k Slezské univerzitě a k Filozoficko-přírodovědecké fakultě představují patřičné orlice ve svých barvách. Dále jsme se rozhodli umístit do středu dělený erb, aby lépe pomohl zachytit celé spektrum našeho historického záběru. Nejstarší období reprezentuje pravěký hrot, meče zase odkazují na středověk a raný novověk a patrona symbolizuje nejnovější období." vysvětluje detailní symboliku předseda historického klubu Dominik Jorda.


Spoluautorkou návrhu je studentka historie Nikol Misaki Vavrlová. "Pro realizaci našeho loga jsem oslovila mou sestru, která má s touto prací již zkušenosti. Kromě tvorby loga ilustrovala například dobrodružnou knihu ´Návrat z minulosti´ věnovanou dětem trpícím rozštěpem.  Při práci jsme se snažili dodržovat pravidla heraldiky, ale v jednom případě musela ustoupit stranou a to při volbě podkladových barev polí, abychom mohli odkázat na naši příslušnost k fakultě a univerzitě." dodává.

Oficiální křest se bude konat na pasování studentů prvního ročníku 7. listopadu 2019 v restauraci u Tří kohoutů. Pro více informací navštivte facebookové stránky historického klubu.