Řím: praxe, která baví

  • Martin Kůs
  • 12.10.2019
Posluchači Italské filologie se v rámci terénní praxe vydali prozkoumat hlavní město Itálie. Pobytu v Římě se účastnily i studentky oboru Lázeňství a turismus, které už měly možnost poznat kouzlo italštiny. Celkem tak Slezskou univerzitu v Opavě reprezantovalo dvacet vybraných pod vedením Mgr. Táni Pavlíkové Alešové, Ph.D. a Mgr. Jaroslavy Malé z Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

Autor: Eva Gladkovová - studentská redakce Slezské univerzity v Opavě, foto: Anna Pavlicová

Řím se stejně jako jiná velká města stává multikulturním, tu pravou italskou atmosféru však bylo možné cítit na každém rohu. Nejen Koloseum a Forum Romanum. Věčné město skrývá mnoho krás a sami účastníci potvrdili, že bylo velmi náročné vybrat program pouze na čtyři dny.

Hned první den se nesl ve znamení „po stopách Caravaggia“. Při procházce barokními a antickými zákoutími jsme nemohli vynechat kostely, kde jsou zejména jeho malby. Kromě trhu a malebných uliček jsme se zastavili u Španělských schodů, Pantheonu, fontány Di Trevi a náměstí Navona. V neposlední řadě jsme měli možnost navštívit židovskou čtvrť a oltář Ara Pacis, s bohatou historií.
Po překročení řeky Tibery nás přivítala čtvrť Trastevere, z jejíchž zákoutí jsme poznávali pravý život Římanů. Tam jsme strávili velkou část dne. Cestou upoutaly naši pozornost dva významné kostely opředené místními pověstmi a vila Farnesina, která nám kromě zahrad a úchvatných prostor nabídla k obdivu kopie i originály Leonarda Da Vinciho. Vila Borghese pak skrývala nejen malby a obrazy, ale i sochy například od Berniniho.


Hurá do školy!
Zábavná přednáška, prohlídka římské univerzity Roma Tre včetně knihovny a pozvání na pravé italské espresso v univerzitní kavárně, to vše jsme zvládli při setkání s paní profeorkou lldou Consales, kterou jsme někteří znali už dříve. Jezdí totiž na Slezskou univerzitu přednášet a z jejího vřelého vystupování lze vidět, že vzájemná spolupráce je pro obě strany radost.

Jak asi vypadal Řím v antice? Získat o tom bližší představu nám pomohla návštěva Diokleciánových lázní se spoustou zachovalých artefaktů s videoprojekcemi. Naprosto unešení jsme pak byli z komentované prohlídky prostorů Domus Aurea (Zlatý dům), kdy jsme se skrze 3D brýle ocitli v dobách rozkvětu tohoto působivého místa, které nechal zbudovat císař Nero. A pokud jde o panovníky, neodolali jsme a prošli i Kvirinálský palác – oficiální rezidenci prezidenta Italské republiky.

Proč vlastně terénní praxe?
Pod pojmem terénní praxe si pravděpodobně každý vybaví něco trochu jiného. Jde především o poznání studovaného oboru a někdy i konkrétních předmětů v prostředí, kde se běžně využívají. Pro naše italianisty to tedy znamenalo například rozpoznávání nářečí nebo prověřování svých jazykových schopností. Obor italská filologie na Slezské univerzitě v Opavě ovšem mimo jiné zahrnuje i semináře zaměřené na historii, kulturu či reálie. Díky tomu si účastníci dokázali vychutnat každý moment se vší parádou, počínaje památkami, přes umění až po italskou kuchyni.

Bolavé nohy, obtíže s dopravou nebo občasná přeháňka, ničím jsme se nedali odradit a vychutnávali zájezd do poslední minuty. Závěrečný nedělní den s dobrovolným programem (Koloseum, Vatikán, nákupy,… ), jsme hromadně zakončili pozorováním západu slunce z Andělského hradu, a romanticky oslavili konec úspěšného zájezdu.