Hostili jsme výjezdní zasedání Studentské komory Rady vysokých škol

  • Martin Kůs
  • 10.10.2019
OPAVA – První říjnový víkend hostily prostory Fakulty veřejných politik v Opavě výjezdní zasedání Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ).
Třídenní setkání zástupců studentských organizací českých vysokých škol a univerzit mělo náročný program. Hned v pátek se sešlo předsednictvo SK RVŠ a v sobotu se uskutečnilo plénum, jehož hlavním bodem byla volba 1. místopředsedy či místopředsedkyně SK RVŠ. Hlasováním byl do této funkce zvolena Anna Kruljacová z VUT Brno.

„Dále jsme probrali aktuality z akademických obcí jednotlivých škol nebo řešili výzvu Národního akreditačního úřadu k získání studentských hodnotitelů. Velký prostor dostalo plánování pietních a vzpomínkových akcí k 17. listopadu, kterých se zástupci SK RVŠ zúčastní jak v Praze, tak v jednotlivých sídelních městech svých škol,“ uvedla krátký výčet z programu zasedání Nikola Konečná, pořadatelka výjezdního zasedání, s tím, že zbyl i čas představit kolegům z ostatních českých univerzit krásy Opavy. „Zejména pražští kolegové byli překvapeni půvabem města,“ zdůrazňuje Nikola.

Na závěr sobotního jednání pak pořadatelé ze Slezské univerzity připravili degustací vín v jedné z opavských vinoték.Studentská komora RVŠ zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.
V současné době její základnu tvoří studentské organizace 35 vysokých škol a univerzit (údaj z webu SK RVŠ), v čele stojí předseda, kterým aktuálně je Giancarlo Lamberti (Vysoká škola obchodní v Praze) a dva místopředsedové. Širší vedení pak doplňují tři předsedové komisí (legislativní, pro doktorské studium a pro vysokoškolskou samosprávu), kdy předsedkyní poslední jmenované komise je Naděžda Glincová ze Slezské univerzity v Opavě.
SK RVŠ je organizátorem řady studentských aktivit, např. Týdnu studentstva, uděluje Cenu Jana Opletala a kromě dalšího je prostředníkem dialogu mezi studenty a orgány státní moci.