Nabídka kroužku Informatika (nejen) pro holky zaujala… a nejen holky

  • Martin Kůs
  • 21.09.2019
Informatiku jako obor budoucí pracovní profese, zajímavého koníčka či předmětu zábavy vnímá mládež zřejmě docela pozorně, protože k informační schůzce se zájemci zaplnila téměř celá počítačová učebna. A zájemci nebyli představeným programem zklamáni, protože na konci schůzky odevzdávali do rukou lektora závazné přihlášky. Jediným překvapením se tak možná stalo, že Informatika (nejen) pro holky zaujala i velké množství chlapců.

Autor: Karin Martínková

Kdo tuto zářijovou středu sledoval dění před Filozoficko-přírodovědeckou fakultou na Bezručově náměstí, možná se divil množství neobvykle mladých studentů, kteří mířili do nitra její budovy. Záhadě však byl pro pozorovatele rázný konec po zjištění, že mládež sleduje šipky navádějící je k informační schůzce nového kroužku Informatika (nejen) pro holky určeného právě pro žáky 2. stupně ZŠ a středoškoláky. Zájemci téměř zaplnili celou počítačovou učebnu, kde se ústy lektora kroužku, doktoranda pořádajícího Ústavu informatiky Mgr. Ondřeje Mazurka, seznámili s plánovanou náplní kroužku. Lektora nezarazily ani poměrně odborné dotazy z řad pozorného auditoria, kterým čelil s zasvěceným přehledem i úsměvem. Není proto divu, že s úsměvem a odevzdanou závaznou přihláškou opouštěli fakultní budovu i sami zájemci. Každý týden po celý školní rok se pak budou vracet, aby ovládli obor, který možná založí jejich budoucí předmět studia i pracovní uplatnění, nebo „jen“ smysluplně vyplní jejich volný čas a zvýší jejich kompetence.

Vstřícně podaná ruka Mgr. Mazurka ke konzultacím pro účastníky kroužku i mimo jeho „ordinační hodiny“ tak opět o trochu víc pootevře univerzitní dveře pro veřejnost i zatím potenciální zájemce o studium oboru, po jehož absolventech pracovní trh hladoví.  Po úspěšně zavedené Matematické pohotovosti je to také další příklad univerzitní aktivity v oblasti její tzv. 3 role, tj. služby veřejnosti.

Pravidelné schůzky kroužku Informatika nejen pro holky započnou příští středu, tj. 25. 9.2019. Na pár posledních míst je možno přihlásit se ještě do 30. září nebo individuální domluvou s lektorem kroužku. Podrobnosti o náplni kroužku uvádí webová stránka krouzek-informatika.slu.cz.

Kroužek Informatika (nejen) pro holky je spolufinancován z projektu OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013364.