Obstojí vysoké školy v době komerce? Také o tom se hovořilo v opavském KUPE

  • Martin Kůs
  • 20.09.2019
Rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja se společně s dalšími významnými hosty účastnil besedy po promítání dokumentárního filmu Univerzity a svoboda. Akce proběhla v rámci festivalu Bezručova Opava v kulturně-uměleckém prostoru KUPE.
Vedle nejvyššího představitele opavského vysokého učení přijali pozvání na akci literární historik, překladatel a bývalý senátor Josef Jařab, fotograf a vysokoškolský pedagog Jindřich Štreit, politický aktivista a jeden z hlavních představitelů a organizátorů studentského hnutí roku 1989 Martin Mejstřík a sociolog a vysokoškolský pedagog Jiří Siostrzonek. Za tvůrce filmu do Opavy přijel dokumentarista a režisér Vít Janeček.

Hosté večera diskutovali na téma, jehož nosnou linkou byla role současného vysokého školství ve společnosti, kterou stále více pohlcuje komerce a s ní ruku v ruce jdoucí aspekty v podobě bulvarizace, fakeových informací, dezorientačních kampaní a masového šíření neověřovaných informací. Ve hře tak byly otázky typu: Jsou současné univerzity osamělé ostrovy rozšiřování svobodného myšlení, poznání a kompetencí? Lze na nich stále hledat pilíře demokracie a kultury?  Mají v tomto směru co nabízet veřejnosti? a Jak vlastně obstojí ve světě komerce a masovosti?

Úvodem k diskusi i celému večeru bylo promítnutí již zmíněného celovečerního dokumentu autorské dvojice Zuzana Piussi / Vít Janeček. Ten se natáčel celých sedm let a snažil se reflektovat všechny hlavní problémy světového i českého vysokého školství. Mezi mluvčími filmu jsou například politoložka Vladimíra Dvořáková, jeden z nejcitovanějších britských sociologů Frank Furedi, lingvista Noam Chomsky, bývalý ministr školství a profesor sociální psychologie Stanislav Štech, jeden z hlavních protagonistů české verze reforem VŠ, proti kterým se protestovalo, vzdělávací expert a manažer vědy Jiří Nantl, investigativní novinář Jiří Štický, který se posledních několik let zabývá ekonomikou a vnitřními procesy univerzit. Film odkrývá tajemný konec globálního seznamu predátorských vědeckých časopisů na příběhu Jeffreyho Bealla a reflektuje širší rámec tématu plagiátorství. Film také reflektuje koncepční i politický zápas o podobu českého vysokého školství reflexí čtvrtstoletí fungování Akreditační komise i jejich oponentů a je rámován tragikomickou osobní linií jednoho z autorů filmu. Ve filmu promlouvá i silný studentský hlas a objevuje se řada dalších lidí a motivů.
S použitím materiálu pořadatele

Aktéři diskuse:(zleva) Martin Mejstřík, Jindřich Štreit, Josef Jařab, Pavel Tuleja, Vít Janeček, ředitel festivalu Bezručova Opava Petr Rotrekl, Jiří Siostrzonek a provozovatel KUPE Vladimír Peringer. Foto: archiv KUPE