Noc vědců 2019 nese podtitul Šetrně k přírodě. Budeme opět u toho

  • Martin Kůs
  • 20.09.2019
OPAVA - Třicet jedna míst ve 28 městech, 976 událostí a okolo 60 tisíc návštěvníků. To jsou základní údaje Noci vědců 2019. Ta vypukne v pátek 27. září. Letos nese celorepubliková akce popularizující vědu a výzkum mezi širokou veřejnosti podtitul Šetrně k přírodě. Slezská univerzita bude zase u toho.

Slezská univerzita v Opavě opět připravuje pro veřejnost poutavý program. Jeho realizace se ujaly hned tři její součásti – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě a Matematický ústav v Opavě. Jednotlivé pozvánky zvou k návštěvě jak na půdu univerzity, tak např. do Obchodního centra Breda&Weinstein.

Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě připravil od 17 hodin přednášku doc. Ing. Miloše Zapletala Dr., nazvanou Znečištění ovzduší aerosolem - příčiny znečištění, důsledky na lidské zdraví a ekosystémy a možnosti snižování znečištění s využitím městské zeleně. Odborník a vědec, mimo jiné dlouhodobě se věnující čistotě ovzduší v Opavě, představí aerosol jako jednu z nejvýznamnějších látek znečišťujících ovzduší, negativně ovlivňující zdraví obyvatelstva a zdravotní stav lesních ekosystémů. V přednášce budou charakterizovány příčiny znečištění ovzduší aerosolem, vliv aerosolu na lidské zdraví a ekosystémy a možnosti snižování znečištění s využitím městské zeleně. Přednáška se uskuteční od 17 hodin v učebně B1 univerzitní budovy na Bezručově náměstí 13.

Najdete spojení ekologie a knihovny? Pokud ne a zajímalo by vás to, tak vás zve Ústav bohemistiky a knihovnictví na setkání s Mgr. Markem Timkem, Ph.D., který se pustí do přímo “apokalyptického vyprávění“ Zelené knihovny aneb Společenská odpovědnost knihovníků v situaci globální ekologické krize a přesvědčí přítomné o možné strategii snižování sociokulturní zátěže životního prostředí právě v knihovnách na konceptu "zelené knihovny". Tentokrát se vše odehraje v budově fakulty na Masarykově třídě 37 v učebně M13 od 17 hodin.

Také Ústav informatiky má co nabídnout. Nejprve to bude přednáška Dron není jenom hračka RNDr. Jiřího Martinů, kterou si mohou zájemci poslechnout od 17 hodin v Galerii Breda OC Breda&Weinstein. Hned na ni naváže neformální pohled na chytrou domácnost, kam pozvou RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D., a Mgr. Ondřej Mazurek. O technologiích, které pomáhají a zároveň šetří naše prostředí, se bude hovořit v učebně B1 univerzitní budovy FPF na Bezručově náměstí 13 od 19 hodin.

Ústav historických věd ve spolupráci s Historickým klubem studentů si od 19 hodin připravil soutěžní kvíz pro studenty, akademické pracovníky i zájemce z řad široké veřejnosti na téma Šetrně k planetě, s podtitulem Člověk a příroda v dějinách.  Kvíz povede Mgr. Hana Komárková, Ph.D.

„Kvíz je určen pro čtyři soutěžící, ať už jednotlivce nebo skupiny a kvízové otázky se budou týkat např. vztahu člověka k přírodě a jeho vývoje v dějinách, vlivu přírodních katastrof na dějiny, historie ochrany přírody apod.,“ uvedla průvodkyně kvízem s tím, že klání se odehraje v prostoru Zasedací místnosti ústavu na Masarykově třídě 37. V případě většího zájmu bude kvíz přesunut do učebny M6 tamtéž.

Nejvýznačnější vědecké pracoviště fakulty Ústav fyziky se připojí až za tmy. Od 20 do 22 hodin totiž zve na pozorování vesmíru z fakultní hvězdárny WHOO!
„To však půjde pouze za jasného počasí, tak držte palce, aby bylo. V opačném případě nabídneme projekce filmů s astronomickou tématikou,“ upozorňují průvodci Mgr. Hana Kučáková Ph.D., a RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. V každém případě mohou zájemci přijít opět do budovy na Bezručově náměstí 13 a počasí už rozhodne.

O OPAVSKÝCH AKCÍCH SE DOZVÍTE TAKÉ Z CELOREPUBLIKOVÉHO PORTÁLU NOCI VĚDCŮ


Fakulta veřejných politik v Opavě se zaměřila na propojení tématu Noci vědců s obory, které její pedagogové přednáší. Pro někoho tato propojení mohou být velmi překvapivá. První akce z naší nabídky nese název Hygiena, její zátěž na životní prostředí a alternativní možnosti šetřící planetu a povede ji Mgr. Lucie Mráčková, působící na Ústavu ošetřovatelství.
„Současný trend jednorázových hygienických pomůcek je sice pohodlný pro život, ale vysoce zatěžující pro životní prostředí. Naštěstí existují moderní hygienické pomůcky, které pomáhají šetřit životní prostředí, naši peněženku i zdraví při zachování pohodlí,“ uvádí na úvod Lucie Mráčková.


Další zajímavou sondou bude přednáška Léky – pomocníci, ale i nepřátelé, kterou uvede doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. Jejím tématem bude nejen nesprávné užívání léků a jím způsobené vážné zdravotní komplikace, ale třeba i léky jako nebezpečný odpad pro životní prostředí.

Také třetí ze série setkání s pedagogy FVP ponese mimořádnou linku - Hyne hmyz – je ohrožený život planety? Přednášet bude doc. PhDr. Juraj Kalnický, Ph.D., Prof.h.c., a jak už název naznačuje, podívá se na hmyz také z úhlů, které by nikdo nečekal.

Fakulta však nemíní nechat své návštěvníky v pouhém naslouchání, ale připravila také nabídku pro jejich ruce. Dílnička pro děti /dospělé se bude věnovat recyklovanému tvoření, můžeme říci tvoření z přírodních materiálů. K dílničkám PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D., která je organizuje, uvádí:
„Dílnička bude zaměřená na výrobu šperků, ozdob, dekorací z "odpadu", např. PET lahví, a také představí některé možnosti tvoření z přírodních materiálů. Návštěvníci si tak zhotoví dekorace z kamínků, ze semínek a dalších materiálů. Zkrátka budou si moci zkusit vyrobit vlastní "RECY nebo NATURE věc" podle toho, co je zaujme, záleží jen na schopnosti každého.“

Ve foyeru budovy pak bude nainstalována výstava fotografií pedagogů a studentů Ústavu psychologických a pedagogických věd a jejich postřehů z cest po České republice, zaměřených na ekologická a klimatická témata.

Všechny aktivity se odehrají přímo na půdě Fakulty veřejných politik, které je na Bezručově náměstí 14. Bodou v hodinových blocích v době od 17 do 21 hodiny, které se budou přesouvat do několika učeben, takže se nikdo nemusí obávat o to, že by o něco přišel.

Matematický ústav v Opavě zve do BrainFitness v opavské Beethovenově ulici. Zde budou připraveny dvě přednášky věnované cestě lidstva na planetu Mars:

„Lidská výprava na Mars se obecně považuje za úkol, který je splnitelný jen na stránkách sci-fi románu. Tvrdí se, že je příliš nebezpečná, příliš nákladná, politicky nezodpovědná a že ani nemáme potřebné technologie. Mars Direct – architektura takové výpravy z roku 1990 – navržená Robertem Zubrinem a Davidem Bakerem, jasně ukazuje, že bychom mohli na Marsu přistát i ve skutečnosti (do deseti let od politického rozhodnutí) jenom za pomocí raket 20. století, chemie 19. století a myšlení námořních objevitelů 18. století. To všechno v mezích současného rozpočtu NASA,“ anotuje přednášky David Slosarczyk z Matematického ústavu s tím, že přednáška Zubrinův Mars Direct vol.I, respektive Zubrinův Mars Direct. vol. II začínají od 18 a od 19 hodin. Jejich délka je cca 45 min.

Univerzitní matematici také tentokrát spojí své síly s Mendlovým gymnáziem a společně vybudují Alchymistickou dílnu MGO. Tu zájemci o chemické pokusy najdou hned u vchodu do BrainFitness.