Cestu svobody ukáže i archiv Slezské univerzity

  • Martin Kůs
  • 04.09.2019
OPAVA - Václav Havel – Cesta svobody. Takový název dali organizátoři nové výstavě, která bude otevřena v Památníku Petra Bezruče. Prostřednictvím unikátního obrazového materiálu z regionálních paměťových institucí, mezi nimiž nebude chybět ani Archiv Slezské univerzity v Opavě, bude představena vazba Václava Havla, mj. čestného občana Opavy, na slezský region a jeho dvě návštěvy našeho kraje v 90. letech.

Výstava představí u příležitosti 30. výročí od sametové revoluce výjimečnou osobnost českého dramatika, esejisty, disidenta, kritika komunistického režimu a později prezidenta Václava Havla a zaměří se na Havlovu úlohu v rámci demokratizačního procesu a jeho myšlenkový odkaz dotýkající se zásadních témat jako svoboda, moc, morálka a lidská práva. Ukázky z Havlových děl si budou moci návštěvníci poslechnout díky pozoruhodnému projektu Číst Havla (www.cisthavla.cz). Výstava vznikla ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Statutárním městem Opava v rámci 62. ročníku festivalu Bezručova Opava, jehož tématem je Umění a svoboda.

"Slezská univerzita v Opavě poskytla na výstavu fotografie z navštěvy Václava Havla na tehdejší opavské Filozofické fakultě v květnu 1991, kdy prezident během svého pobytu v Opavě zavítal mezi studenty i zaměstnance do budovy na Bezručově nám. 13 a do Sněmovního sálu minoritského kláštera. Autorem těchto snímků je fotograf Vojtěch Bartek. Po vzájemné domluvě s organizátory výstavy jsme vybrané fotografie převedli do elektronické podoby v potřebném rozlišení a takto poskytli ke konečnému začlenění do expozice,“ uvedla Mgr. Veronika Marková, vedoucí Archivu Slezské univerzity v Opavě.

Vojtěch Bartek, na univerzitě známý jako Vojta, byl jedním z mála, kteří život nové univerzity fotograficky mapovali od samého počátku. Jeho objektivu neunikly žádné z významných momentů, fotograf nechyběl na akcích i při jednáních, dokumentoval významné návštěvy i chvíle slávy, například první promoce.

"V roce 2002 se podařilo univerzitě od Vojty Bartka získat jeden pořadač s negativy z let 1999-2001. V únoru roku 2015, již po fotografově smrti,  se pak povedlo po domluvě s pozůstalými získat dalších tří alba s negativy a významně tak obohatit sbírku fotodokumentace k historii naší univerzity,“ pokračuje Veronika Marková.

Za připomínku jistě stojí i to, že na Slezské univerzitě v Opavě pedagogicky působí filmový a televizní režisér Petr Jančárek, který po boku prezidenta Havla strávil několik let a později pro Českou televizi sestavil třídílný seriál dokumentů Václav Havel, Praha – Hrad. V současné době finalizuje další ze sond do života tohoto muže, nazvanou Tady Havel, slyšíte mne?

Vernisáž výstavy, kde budou k vidění vedle univerzitních fotografií také dokumenty ze sbírek Archivu města Ostravy, Zemského archivu v Opavě či Slezského zemského muzea, se uskuteční ve středu 11. září 2019 v 17 hodin v Památníku Petra Bezruče (ul. Ostrožná 35, Opava). Výstava potrvá do 26. ledna 2020.

Prezident Václav Havel při návštěvě na Slezské univerzitě v Opavě v květnu 1991. Foto: Vojtěch Bartek