Slezská univerzita bude čistit vzduch pomocí vhodné skladby stromů

  • Martin Kůs
  • 27.06.2019
V rámci tzv. třetí role vysokých škol aktivně působí Slezská univerzita v Opavě v boji se znečišťováním ovzduší v našich městech. Možná si ještě vzpomínáte na dlouhodobý projekt realizovaný společně s Mendelovým gymnáziem v Opavě, kdy bylo monitorováno množství polétavého prachu v opavských ulicích. Zjištěný data pak vedla k několika krokům, které měly za úkol tento stav změnit k lepšímu. Nejnověji se jedná o řešení podobného problému v Ostravě.
Vedle iniciátora akce, Statutárního města Ostravy, se do projektu zapojily tři univerzity, se svými úkoly je mezi nimi i Slezská univerzita v Opavě. Její tým vede doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr., vědec a pedagog působící na Filozoficko-přírodovědecké fakultě a profesně se zabývající muzeologií a ochranou památek z pohledu účinku a vlivu povětrnostních podmínek na ně.  Zkušenosti má bohaté, ostatně stál i za všemi předchozími projekty.

Tématu je dnes věnuje i článek portálu ekolist.cz. Doc. Zapletal v něm přibližuje opavskou úlohu v projektu (citujeme):
„Úkolem Slezské univerzity je najít přesné složení a strukturu zeleně s ohledem na znečišťující látky a environmentální podmínky v těch daných lokalitách. Zajímají nás meteorologické parametry nebo proudění vzduchu," uvedl mimo jiné pro portál opavský pedagog.