Komorní pěvecký sbor SU doprovodí slavnostní chvíle

  • Martin Kůs
  • 09.06.2019
OPAVA - Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě provází život své alma mater od samého počátku její existence. Pravidelně se se zpěvačkami a zpěváky rekrutovanými z řad studentů, pedagogů a dalších zaměstnanců univerzity můžeme setkat při slavnostních chvílích a aktech jak v Opavě a Karviné, tak i jiných místech.

Nejbližší takovou příležitostí bude Slavnostní ukončení programu celoživotního vzdělávání - Univerzity třetího věku, které se uskuteční ve čtvrtek 13. června 2019 od 10 hodin v sále Kulturního domu Na Rybníčku (Na Rybníčku 43, Opava) za účasti vedení Slezské univerzity v Opavě.

Hned další koncert čeká na univerzitní sbor o den později 14. června, kdy je pozván na slavnostní zahájení celorepublikové přehlídky 41. ročníku soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) pro zájemce o přírodovědné, technické a humanitní obory. Komorní pěvecký sbor SU vystoupí v prostoru sálu Kina Mír v Opavě.

Vyhlašovatelem přehlídky je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a garantem Národní institut pro další vzdělávání. Partnery finále jsou pak Mendelovo gymnázium Opava a Slezská univerzita v Opavě. Záštitu nad přehlídkou převzala prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky a doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor Slezské univerzity v Opavě. Jednotlivé akce celorepublikového finále SOČ se uskuteční na jednotlivých budovách Slezské univerzity v Opavě.