Posluchači univerzity třetího věku představí své práce

  • Martin Kůs
  • 20.05.2019
OPAVA – Vedle studentů Slezské univerzity v Opavě, kteří jsou na životní hranici mládí a dospělosti, studují v jejích učebnách také ti, kterým již minula padesátka. Někomu docela nedávno, jiným už dávno, ale jedno mají společné. Chtějí se vzdělávat, učit něčemu novému a nezůstávat pozadu za svými mladšími “spolužáky“. Jsou to posluchači Univerzity třetího věku (U3V) Slezské univerzity v Opavě.

Studenti kurzu Fotografie a digitální komora Slezské univerzity opět připravují svoji ročníkovou výstavu. Na její vernisáž vás zvou ve středu 22. května 2019 od 16 hodin do 1. podlaží Obchodního centra Breda&Weinstein. Výstavu uvede opavský herec Martin Táborský.

„V letošním roce bude vystavovat čtyřicet pět absolventů kurzu od prvního do čtvrtého ročníku. Návštěvníci výstavy uvidí především portréty, snímky architektura, umělecká zátiší, ale i další snímky,“ uvedl k připravované výstavě lektor kurzu Jakub Kožiál. My ještě dodáváme, že za úspěšné zakončení ročníku získají absolventi U3V certifikát, který si převezmou 13. června 2019.

Přijďte se na spojovací lávku mezi jednotlivými obchodními bloky podívat, co vše se dá fotoaparátem zachytit, když naučíte své oči sledovat okolí.

Programy celoživotního vzdělávání - Univerzity třetího věku Slezské univerzity v Opavě nabízí Slezská univerzita zájemcům z řad dříve narozených již více než dvacet let. Realizovány jsou v obou sídelních městech univerzity - v Opavě a v Karviné. Vzdělávací aktivity jsou seniorům nabízeny formou zájmového studia prostřednictvím přednášek, kurzů, seminářů, exkurzí a výletů s odborným doprovodem, lektorsky studium zajišťují především pedagogové Slezské univerzity v Opavě, ale také další externí odborníci.

Foto na pozvánce: Marie Kyjovská, 3. ročník