Němčina je SUper!

  • Martin Kůs
  • 09.04.2019
Zábavná forma učení, hry, motivace, němčina a v neposlední řadě Slezská univerzita. To vše a nejen to vystihuje projekt Němčina je super! (viz dále:Deutsch ist super!), který pomáhá dětem ze základních škol na Opavsku ke snadnějšímu a radostnějšímu osvojování německého jazyka.

Autorka: Eva Gladkovová - studentská redakce Slezské univerzity v Opavě


Téměř tradice
Od roku 2013 oslovují profesoři a studenti Oddělení germanistiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě každé jaro děti ze základních škol v Opavě a okolí, aby jim během dopoledne plného zábavných cvičení a her představili němčinu tak trochu jinak. Vždy právě na jaře čeká děti pátých a šestých tříd základních škol výběr druhého cizícho jazyka, a tak je cílem projektu Deutsch ist super! především motivovat děti k učení cizích jazyků a ukázat, že mluvit německy může být užitečné i zábavné. S tím jim pomáhají nejen studenti Slezské univerzity, ale poslední tři roky i žáci střední hotelové školy v Opavě, kteří mají výpomoc při projektu spojenou s praxí v oboru.

Ilustrační foto: Oddělení germanistiky Slezské univerzity v Opavě

Výsledky jsou viditelné

Projekt se těší čím dál větší oblibě. Na začátku toho všeho byla jedna jediná základní škola. Letos se hravé dopoledne s němčinou koná celkem sedmkrát, a to na různých základních školách na Opavsku, kam k této příležitosti docházejí v doprovodu učitelů i další třídy z blízkých škol. Německý jazyk si vybírá více a více dětí a o spolupráci žádají další základní školy z regionu.

„Jeden rok jsme to vynechali, protože se mi nikdo ze škol neozval. Říkala jsem si, že už si asi podobný projekt dělají sami. Pak jsem ale dostala od učitelů a učitelek vynadáno, že jsme to nedělali, a že mají na němčině málo dětí,“  tak komentuje rostoucí zájem vedoucí projektu Mgr. Jana Nálepová Ph.D., která působí na Oddělení germanistiky Slezské univerzity v Opavě.

Hlavní myšlenkou je šíření němčiny. Tu projekt splňuje velmi dobře. Dokonce tak, že ho paní doktorka Nálepová ze Slezské univerzity bude spolu s dalšími kolegy z oboru představovat na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.