Univerzitní studenti rozšířili seznam registru dobrovolných dárců kostní dřeně o 35 jmen

  • Martin Kůs
  • 08.04.2019
35. Třicet pět nových jmen zapsaných do Českého národního registru dárců kostní dřeně. A všechna mají jedno společné – jsou to jména studentů Slezské univerzity v Opavě.

S využitím textu Zuzany Urbánkové/Centrum multimediální tvorby/ a fotografií Ondřeje Durczaka /Centrum multimediální tvorby/

OPAVA – Ve středu 3. dubna 2019 dostali studenti (ale i další zájemci) možnost vstoupit do registru dárců kostní dřeně bez nutnosti návštěvy nemocničního zařízení. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou a projektem Zapište se někomu do života! se ve vstupních prostorách opavských univerzitních budov uskutečnila náborová akce dobrovolníků.

Zapsalo se 35 z vás a je nám opravdu milou povinností vyřídit všem nově zapsaným dobrovolníkům poděkování organizátorů za ochotu pomáhat druhým.

„Vstupem do registru se zvyšuje pravděpodobnost, že nemocný najde vhodného dárce kostní dřeně. I přesto, že se databáze dárců stále rozšiřuje, v dnešní době se bohužel pro každého čtvrtého pacienta dárce ještě nenajde. Proto je velmi důležité, aby počet lidí ochotných v případě potřeby kostní dřeň darovat v registru stále narůstal,“ vysvětluje důvody akce studentka pražského ČVUT Alžběta Vachelová, iniciátorka a organizátorka náborů projektu Zapište se někomu do života!

Jedno z náborových stanovišť Českého národního registru dárců kostní dřeně bylo umístěno ve vestibulu budovy Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na Bezručově náměstí 13.  Zápis do registru spočíval pouze ve vyplnění formuláře a následném odběru vzorku formou stěru z dutiny ústní. Celý proces zabral jen několik minut. Nebylo třeba nijak složitě vyplňovat řadu dokumentů, stačil jeden dotazník a předložení kartičky zdravotní pojišťovny a občanského průkazu.

Na “třináctce“ nábor organizovala pracovnice registru Věra Šilerová. Zájemcům, kteří přicházeli, rozdávala průkazku s kontakty a vysvětlovala jim podrobnosti možného dárcovství. „Celkově jsem já i mí kolegové nadšeni. Z celé univerzity máme pětatřicet zájemců, ale i kdyby nakonec bylo dárců jen několik, je to úspěch.  I jeden jediný dárce stojí za to, protože právě on může být ten pravý,“ uvedla po ukončení akce.

Jedním ze studentů, kteří se k dárcovství přihlásili, je student prvního ročníku informatiky a angličtiny Jonáš Kowalczyk. „Když mám možnost někomu pomoci, tak pomohu,“ zareagoval stručně na otázku, proč se k dárcovství rozhodl. Studentka druhého ročníku Multimediálních technik Veronika Václavková studovala zdravotnickou školu, takže má podle svých slov k těmto aktivitám blízko.  Přidal se rovněž student prvního ročníku Radomír Krištof, který studuje Monitorování životního prostředí.

Zapsání do registru dárců kostní dřeně bylo čistě na dobrovolném rozhodnutí každého. Po vstupu do registru může být zapsaný vyzván k transplantaci klidně za měsíc, možná za pár let, ale možná také nikdy. To záleží na vhodnosti s ohledem na potřebu příjemce. Shoda se může objevit brzy, nebo nemusí přijít vůbec. Pokud ale bude dotyčný vybrán jako vhodný dárce, může k transplantaci přistoupit, nebo ji stále může odmítnout, klidně bez udání důvodu. Je to jen na každém, jak se rozhodne. V dnešní době existují dvě metody pro odběr transplantačních buněk – buď odsátím dřeně z vnitřku kostí při narkóze dárce, nebo modernější cestou získáním ze žilní krve procesem podobným, jako když člověk daruje plasmu. O těchto postupech se více dozvíte zde.


Projekt Zapište se někomu do života! vznikl v roce 2015 a jeho cílem je přivést zápis do registru dárců kostní dřeně blíže zájemcům - ideálně přímo na půdu univerzity. Zájemce o vstup do registru tak nemusí do nemocnice, ale může se zapsat přímo na půdě své alma mater. Na náborových akcích se odebírá pouze stěr z dutiny ústní, neodebírá se krev - celý proces je rychlejší a příjemnější.
Od roku 2015 se uskutečnilo více než 20 náborů po celé České republice a při nich se zapsalo již téměř 2500 studentů a dalších zájemců.
Projekt se ale neomezuje pouze na univerzity, ale spolupracujeme i s dalšími institucemi, např. s Českou spořitelnou, na jejíž pobočkách pořádá nábory pro veřejnost.

Český národní registr dárců kostní dřeně je jediný registr svého typu ve střední a východní Evropě s prestižní akreditací Světové asociace dárců dřeně (WMDA). Sídlí v Plzni a jedná se obecně prospěšnou společností, založenou Nadací pro transplantace kostní dřeně jako samostatný právní subjekt. V současnosti je v něm zapsáno 85 377 dárců.
(zdroj: web Českého národního registru dárců kostní dřeně)