Tomáš Gongol si převzal jmenovací dekret docentem

  • Martin Kůs
  • 05.03.2019
PRAHA, OPAVA - Dnešní zasedání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) dostalo slavnostní ráz. Z rukou rektorky, profesorky Hany Machkové, převzal jmenovací dekret docentem v oboru Obchodní právo prorektor pro studijní a sociální záležitosti Slezské univerzity v Opavě Tomáš Gongol.

Jménem akademické obce Slezské univerzity v Opavě panu docentovi gratulujeme!