Slezská univerzita v Opavě spustila novou kampaň. Skutečné příběhy představí studium a život na univerzitě

  • Martin Kůs
  • 21.01.2019
Slezská univerzita v Opavě spustila novou komunikační kampaň postavenou na reálných příbězích svých studentů, absolventů, pedagogicko-vědeckých pracovníků i zaměstnanců. Univerzita chce jejím prostřednictvím uchazečům o studium zprostředkovat živější pohled na prostředí školy, která svou velikostí sice stojí ve stínu větších univerzit velkých měst, ovšem právě díky tomu nabízí svým studentům individuální přístup, komornější prostředí výuky s místy až rodinnou atmosférou i širší možnosti jejich účasti v nejrůznějších projektech – od vědeckých přes zájmové až po cestovatelské.

Jádro kampaně tvoří autentická selfie videa, jejichž galerii a další doprovodné materiály je možné zhlédnout na nové webové stránce jinak.slu.cz.

Celou kampaní prochází spojovací prvek, slogan “Naučíme tě … jinak“, vždy doplněný o konkrétní obor či oblast studia. Klíčovým slovem tedy není poměrně neobjevné „jinak“, které bývá často využito v jinak obsahově vyprázdněné formě, ale odpověď na prastarou otázku „Jak?“. A odpověď poskytuje jednoznačné konkrétní spojení s oborem či přístupem k němu, které svou osobní výpovědí představuje autentický člověk spojený se Slezskou univerzitou. Aby byl kaleidoskop příběhů co nejpestřejší, střídají se ve svých osobních výpovědích v kampani jak studenti, tak absolventi univerzity, prostor bude dán i pedagogickým a vědeckým členům akademické obce i řadovým zaměstnancům.

Autenticitu výpovědí podtrhuje selfie forma videí, která jsou spolu s popisem daného příběhu a osobním vzkazem samotného protagonisty umístěna na speciální webové stránce „jinak.slu.cz“. Samotná kampaň startuje s prvními čtyřmi příběhy týkajícími se studia matematiky, astrofyziky, marketingu a ošetřovatelství. Další budou přibývat s frekvencí dvou až tří nových příběhů měsíčně do konce akademického roku. Koncept projektu vymysleli a zpracovali univerzitní pracovníci PR společně se studenty oboru Audiovizuální tvorba, kteří se také podílejí na technickém zajištění natáčení videí.